"Arbetet med trygghet i utsatta områden har gett resultat", säger Frida Kullh, vd på AktivBo
Publicerat 26 mars, 2024

Ny rapport: Fler hyresgäster trygga i utsatta områden

En enkätundersökning av AktivBo visar att de boende i utsatta områden sedan 2018 upplever en allt tryggare miljö i sina hemkvarter.

Trots ökande gängkriminalitet och en debatt som fokuserat på Sveriges utsatta områden upplever de boende själva i dessa områden inte att tryggheten försämrats. Tvärtom har kurvorna pekat upp sedan 2018 när AktivBo gör sina årliga enkäter hos hyresgäster för att pejla service och trygghet.

De senaste fem åren har trygghetsindex ökat med 5,8 procentenheter i de 17 särskilt utsatta områdena. Ett index som sammanväger faktorer som kontakt med grannar, säkerhet mot inbrott och personlig trygghet på kvällarna. 2023 var detta index 76,3 procent i särskilt utsatta områden, 75,3 i utsatta områden och 81,2 för bostadsbeståndet i stort.

[ Annons ]

– Det är positivt och visar att det blir effekt av alla trygghetsskapande insatser som gjorts av fastighetsbolag, kommuner och myndigheter, säger Frida Kullh, vd för AktivBo.

Serviceindex hos de 133 bostadsbolagen som ingår i mätningen har även den haft en uppåtgående trend från 2008. Men under 2023 dalade siffrorna något för framför allt de privata bostadsbolagen, ner med 1,5 procentenheter till 80,2 procent. För allmännyttan var det en liten uppgång och har nu ett indextal på 82,0 procent.

– Vissa år ligger privata högre och allmännyttiga bolag något lägre, säger Frida Kullh.

Hon pekar på att det framför allt är i samband med felanmälningar som hyresgäster har kontakt med bostadsbolag och att det då finns förväntningar för att få snabb kontakt och återkoppling. Bevisligen har de privata värdarna brustit en del där den senaste tiden eftersom fler av allmännyttans hyresgäster betygsätter kontakten med sina värdar högre.

Mest missnöjda med servicegraden är hyresgäster mellan 30 och 60 år med index runt 80 procent.  De över 80 år är mer nöjda (index 85,2 procent). Sannolikt speglar det att äldre människor har en annan kravbild än yngre, och inte är lika stressade av att få vänta lite innan man får service.

Prioriterade områden för att öka servicegraden är enligt AktivBo bra bemötande vid felanmälan, information om vad som ska hända i huset och att fastighetsägaren är kontaktbar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]