[ Annons ]

Huspriserna i Sverige har mer än fördubblats sedan 1996. Den senaste marknadsrapporten från Boverket visar att de viktigaste förklaringarna till ökningen är ökade inkomster, förväntningar om stigande priser och låga räntor.
Publicerat 20 februari, 2013

Ny rapport: Bostadsbristen driver upp huspriser

Huspriserna i Sverige har mer än fördubblats sedan 1996. Den senaste marknadsrapporten från Boverket visar att de viktigaste förklaringarna till ökningen är ökade inkomster, förväntningar om stigande priser och låga räntor.

Boverket har i sin senaste rapport granskat huspriserna och dess utveckling under kortare perioder.

[ Annons ]

– Bostadsbrist till följd av ökade inkomster förklarar i genomsnitt drygt hälften av husprisuppgången. Boendetätheten har däremot endast påverkat priserna positivt i storstadsregionerna – i de övriga länen har boendetätheten haft ingen eller en dämpande effekt på priserna, säger Alexandra Leonhard, marknadsanalytiker på Boverket.

Men rapporten visar att husprisökningen sedan 1996 inte bara kan förklaras av faktorer som stigande inkomster, ökande boende täthet och låga räntor. Ökningen orsakas också av bakåtblickande förväntningar.
– Ökade priserna i går förväntar man sig att de kommer att fortsätta öka i morgon. Många hushåll köper bostäder med hjälp av stora bolån utan att tänka på att priserna kan falla och utan att amortera i någon nämnvärd utsträckning. Man förväntar sig helt enkelt att en bostadsinvestering är säker och att belåningsgraden på bostaden kommer att minska om några år – inte genom amorteringar utan genom att marknadsvärdet på bostaden har ökat.
I Stockholm har huspriserna ökat med 162 procent sedan 1996. Enligt Boverkets beräkningar kan 46 procent av höjningen förklaras av ökade inkomster. Övrig ökning beror till 30 procent av spekulationer på grund av förväntningar på marknaden och 21 procent på ökade boendetätheten.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]