[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 3 maj, 2022

Ny rapport betonar kontoret som kulturbyggare

Kontoret har en lysande framtid, men inte i sin gamla dräkt och roll. Den slutsatsen görs i Castellums rapport om framtidens arbetsliv.

I rapporten Framtidens arbetsliv 2022 har Axiom Insight, på uppdrag av Castellum, genomfört intervjuer med över 2 000 svenska kontorsarbetare.

– Det är ingen tvekan om att kontoret står inför en stor utmaning, men rätt hanterat kan det också innebära den största möjligheten.

[ Annons ]

Den slutsatsen drar Castellums vd Rutger Arnhult av rapportens resultat som kan sammanfattas i ett par siffror;

• 79 procent vill jobba på?kontor helt eller delvis, varav 22 procent vill jobba enbart på kontoret.
• 66 procent anser att kontoret är viktigt eller avgörande för att skapa positiv företagskultur.
• 89 procent skattar kollegorna som?det viktigaste på kontoret.
• 91 procent anser att möjlighet till distansarbete är avgörande vid val av?ny arbetsgivare.

– Att samlas kring lägerelden har i alla tider varit viktigt för att lära, inspireras och stärka relationer. Kontoret är vår tids lägereld. Att utforma våra kontor till inspirerande, kreativa och inbjudande platser som stärker företagets kultur och identitet har aldrig varit viktigare, säger Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum, i en kommentar

I rapporten skiljer den yngre generationen, ofta kallad Generation Z, ut sig i synen på vad som är ett attraktivt kontor. Ju yngre svarande desto högre värderas sociala och kreativa ytor. De säger sig också uppskatta att arbeta i kontorslandskap i högre grad än sina äldre kollegor.

Tydligt är också att kontorets läge fortsätter vara viktigt – på tredje plats efter kollegor och flexibla arbetstider. Man vad som är bra läge verkar ha omdefinierats. Enligt undersökningen är det nu fler som rankar närhet till gym och träningsmöjligheter som viktigt. Fler efterfrågar också parkeringsplatser i anslutning till kontoret.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]