[ Annons ]

Hyresgästföreningens regionala rapporter om unga vuxnas boende har nu publicerats. Resultatet visar att andelen som bor i egen bostad minskar och allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar.
Publicerat 14 maj, 2013

Allt färre unga har egen bostad

Hyresgästföreningens regionala rapporter om unga vuxnas boende har nu publicerats. Resultatet visar att andelen som bor i egen bostad minskar och allt fler unga vuxna bor hos sina föräldrar.

I Stockholm bor knappt varannan ung vuxen i egen bostad. Var tredje bor i osäkra upplåtelseformer och 29 procent bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. I Malmö, Göteborg och Lund är situationen något bättre men totalt sett minskar andelen unga vuxna som har eget boende. Nu presenteras de första rapporterna i Hyresgästföreningens undersökning av unga vuxnas boende 2013.

[ Annons ]

– Att som ung vuxen kunna bo i ett eget boende borde inte vara en lyx för ett fåtal. Det borde vara en självklarhet för alla. Självklarheten ligger i att bostadsfrågan är avgörande för hur vi lever våra liv, säger Karolina Lemoine, rapportförfattare och utredare på Hyresgästföreningen.

Rapporten visar att 58 procent av de som bor hemma hos sina föräldrar skulle ha föredragit att bo på ett annat sätt. I Göteborg är den siffran 49 procent och i Malmö och Lund 56 procent. Det visar på en situation där många unga vuxna är missnöjda med sin boendesituation. Också andelen unga som bor i hyresrätt minskar. I år bor 18 procent av de unga vuxna i Stockholmsområdet i hyresrätt jämfört med 29 procent 2001. Också i Göteborg och Malmö har andelen minskat.

Många av de unga som har flyttat hemifrån får hjälp från föräldrar eller anhöriga för att kunna betala hyran. I Stockholm är den andelen störst där var fjärde får ekonomisk hjälp. Det är den största andelen som mätts sedan Hyresgästföreningen började med de här undersökningarna 1997.

Hyresgästföreningen genomför vartannat år sedan 1997 en undersökning om unga vuxnas boende. Rapporten bygger på intervjuer av unga mellan 20 och 27 år som genomförts av undersökningsföretaget SKOP i januari och februari 2013. 4 409 personer har deltagit i under-sökningen varav 1 102 i Stockholms län, 1 100 i Göteborgsregionen, 1 107 i Malmö och Lund samt 1 100 i övriga riket.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]