Foto: Shutterstock
Publicerat 18 oktober, 2017

Ny prismodell kan ge ökade värmekostnader

Vid årsskiftet inför flera fjärrvärmebolag nya prismodeller. Om inget görs kan de leda till ökade värmekostnader – på nära 30 procent.

Det viktigaste att tänka på om din energileverantör inför de nya prismodellerna är att skifta fokus från energiförbrukning till att försöka få ner topparna i effekten. Annars kan det leda till stora ökningar i energikostnaderna.

[ Annons ]

Energieffektiviseringsbolaget Kabona har tagit fram ett exempel som visar att ett hus med ett effektbehov på 409 kW kan drabbas av en årlig ökning på cirka 30 procent på ett år med den nya prismodellen.

– Exemplet gäller ett kontorshus i Stockholm. Vi tittade på deras fakturor från 2017 och den effekt de abonnerar på. Sedan jämförde vi med vad det skulle kosta med just den energileverantören om fastighetsägaren inte gjorde något åt sina effekttoppar. Och då handlade det om en 30-procentig ökning, säger Peter Fridmar, marknads- och försäljningschef på Kabona.

Han menar också att energibolagen inte är tillräckligt tydliga i sin information om den nya prismodellen.

– Våra kunder jobbar mycket med att få ner energikostnaderna. Men de reagerar ändå med ett ”jaså?” när vi tar upp vikten av att titta på effekt i stället för förbrukning. Och då tycker jag att man kan säga att energibolagen har misslyckats med att informera om det här, säger han.

Energitoppar i exempelvis ett bostadshus är tydligast under morgontimmarna då de flesta duschar under samma tidsperiod. För att klara av trycket tvingas energibolagen köra ut värme med dyrare och mer miljövänligt bränsle, som exempelvis olja.

För att komma runt problemet kan effekttopparna i bostadshus kan man tillfälligt minska värmetillförseln, för att kunna prioritera varmvattnet. Denna reglering görs lokalt i husets fjärrvärmecentral.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]