[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 29 juni, 2021

Ny praxis i HD räddade kvar krogens omklädningsrum

Restaurangägaren fick behålla lägenheten som användes som omklädningsrum för personal tack vare ny praxis i Högsta domstolen.

Ett bolag som drev en restaurang hyrde en lokal samt en liten lägenhet med kokvrå som låg i anslutning till restaurangen. Lägenheten användes som omklädningsrum och förråd.

Fastigheten bytte ägare och efter åtta år sa den nya hyresvärden upp hyresavtalet. De menade att bolaget brutit mot hyresavtalet då lägenheten inte användes som bostad trots att avtalet var ett bostadskontrakt.

[ Annons ]

Men bolaget accepterade inte uppsägningen. Det ansåg att det redan från början varit klart att lägenheten skulle användas som lokal. Hyresnämnden ansåg i sin prövning att det var ett bostadshyresavtal och att det skulle upphöra. Men hovrätten gjorde en helt annan bedömning när ärendet överklagades. Beslutet undanröjdes och restaurangägaren fick behålla hyresavtalet eftersom det var att anse som en lokal.

Hur kunde de då döma så olika? Hyresnämnden, med stöd av äldre praxis, kom fram till att avtalet var ett bostadskontrakt eftersom det benämns som bostadskontrakt. Den menade att det saknade betydelse att lägenheten faktiskt använts för lokaländamål.

– Knappt ett halvår efter hyresnämndens avgörande kom Högsta domstolens nya praxis där den faktiska användningen av hyresobjektet ges en utvidgad betydelse, säger fastighetsjuristen Carolina Uttersköld, Fastighetsägarna MittNord. Hovrätten anger att hyresobjektet faktiskt har använts som en lokal och det fick då anses vara en indikation på hur parterna uppfattat avtalsändamålet.

Hon betonar att det inte är något anmärkningsvärt att en juridisk person hyr flera olika objekt i samma fastighet. Men att det är viktigt när avtal skrivs att ange exakt det ändamål som hyresobjektet är tänkt att användas till, så det är tydligt vad båda parter kommit överens om. Det är även viktigt att avtalsvillkoren anpassas efter förevarande situation.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]