Ny portal för förhandling stärker schism

Fastighetsägarnas kraftiga avrådan till medlemmarna att ansluta sig till den nya digitala förhandlarportalen förändrar inte Hyresgästföreningens inställning att det är här framtidens hyresförhandlingar ska ske.

Annons:

Annons:


Under tisdagen gick alltså Fastighetsägarna, precis som Sveriges Allmännytta, ut med en uppmaning till sina medlemmar att inte ansluta sig till Hyresgästföreningens digitala plattform för hyresförhandlingar, forhandlarportalen.se, som just nu återlanseras.

Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige, menar att en bred anslutning till förhandlarportalen ytterligare skulle snedvrida vad han menar redan idag är en olikvärdig förhandlingssituation.

– Ska de kollektiva hyresförhandlingarna fungera på ett trovärdigt och effektivt sätt måste de förhandlande parterna ges rimligt likvärdiga förutsättningar. Det innebär bland annat att de regelverk som sätter ramarna för förhandlingarna inte får gynna någon part på ett otillbörligt sätt. Det innebär också att parternas tillgång till viktig information också måste vara likvärdig. Det är i detta sammanhang som Hyresgästföreningens portal är problematisk, säger Tomas Ernhagen.

Enligt Tomas Ernhagen handlar Hyresgästföreningens initiativ ytterst om makten över förhandlingarna.

– Hyresgästföreningen har redan idag ett informationsövertag i förhandlingarna eftersom de agerar motpart i samtliga bruksvärdesförhandlingar. Förhandlarportalen förstärker denna skevhet. All data som matas in portalen kommer att ägas och hanteras ensidigt av Hyresgästföreningen, som också råder över portalens utveckling. Att förstärka den rådande asymmetrin gagnar inte det kollektiva förhandlingssystemet, säger Tomas Ernhagen.

Margareta Björkvald, som är nationellt förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen håller inte med.

– Vi är inne i en digital förändringsresa rent generellt. Förändring är svårt och möter ofta motstånd, så jag förstår att man kan känna sig osäker. Men det är ändå så att förhandlarportalen inte ger oss tillgång till något nytt material som vi inte hade tidigare, säger Margareta Björkvald.

Där håller alltså inte er motpart med. Skulle det vara möjligt att via portalen ge även motparten full tillgång till samma data?
– Då måste frågan ställas till varje enskild fastighetsägare vilka uppgifter man är beredd att släppa på. Vi kan inte ensidigt släppa de uppgifterna, säger Margareta Björkvald.

Hon påpekar att man både från Sabo (numera Sveriges Allmännytta) och Fastighetsägarna initialt deltog i utvecklingen av portalen.

Men Tomas Ernhagen tillbakavisar påståendet att Fastighetsägarna initialt skulle ha varit delaktiga i utvecklingen av portalen.

– Det är ett ytterst märkligt påstående. För två år sedan presterade Hyresgästföreningen en betaversion för oss och Sveriges Allmännytta. Båda organisationerna togs på sängen, eftersom vi anser att den här typen av system ska utvecklas gemensamt. Hyresgästföreningen har konsekvent sagt nej till varje form av samarbete kring detta.

I nuläget har sammanlagt 186 fastighetsbolag anslutit sig till portalen.

Att det trots allt är en relativt liten andel tyder väl på att det hela inte riktigt föll i god jord. Ser ni på Hyresgästföreningen någon anledning att göra några förändringar?
– Nej, vi har tagit fram ett digitalt förhandlingsbord som vi är glada och stolta att kunna erbjuda. Det gör processen för alla inblandade effektivare och  man slipper en massa pappershantering. Vi kommer att fortsätta att arbeta med forhandlarportalen, säger Margareta Björkvald.

Annons: