Margareta Björkvald, nationellt förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen, och Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 20 maj, 2020

Ny portal för förhandling stärker schism

Fastighetsägarnas kraftiga avrådan till medlemmarna att ansluta sig till den nya digitala förhandlarportalen förändrar inte Hyresgästföreningens inställning att det är här framtidens hyresförhandlingar ska ske.

Under tisdagen gick alltså Fastighetsägarna, precis som Sveriges Allmännytta, ut med en uppmaning till sina medlemmar att inte ansluta sig till Hyresgästföreningens digitala plattform för hyresförhandlingar, forhandlarportalen.se, som just nu återlanseras.

Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige, menar att en bred anslutning till förhandlarportalen ytterligare skulle snedvrida vad han menar redan idag är en olikvärdig förhandlingssituation.

[ Annons ]

– Ska de kollektiva hyresförhandlingarna fungera på ett trovärdigt och effektivt sätt måste de förhandlande parterna ges rimligt likvärdiga förutsättningar. Det innebär bland annat att de regelverk som sätter ramarna för förhandlingarna inte får gynna någon part på ett otillbörligt sätt. Det innebär också att parternas tillgång till viktig information också måste vara likvärdig. Det är i detta sammanhang som Hyresgästföreningens portal är problematisk, säger Tomas Ernhagen.

Enligt Tomas Ernhagen handlar Hyresgästföreningens initiativ ytterst om makten över förhandlingarna.

– Hyresgästföreningen har redan idag ett informationsövertag i förhandlingarna eftersom de agerar motpart i samtliga bruksvärdesförhandlingar. Förhandlarportalen förstärker denna skevhet. All data som matas in portalen kommer att ägas och hanteras ensidigt av Hyresgästföreningen, som också råder över portalens utveckling. Att förstärka den rådande asymmetrin gagnar inte det kollektiva förhandlingssystemet, säger Tomas Ernhagen.

Margareta Björkvald, som är nationellt förhandlingsansvarig på Hyresgästföreningen håller inte med.

– Vi är inne i en digital förändringsresa rent generellt. Förändring är svårt och möter ofta motstånd, så jag förstår att man kan känna sig osäker. Men det är ändå så att förhandlarportalen inte ger oss tillgång till något nytt material som vi inte hade tidigare, säger Margareta Björkvald.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]