[ Annons ]

Regeringen ger nu fem myndigheter i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Målet är bland annat att öka samverkan och samordningen mellan aktörerna och fungera som processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.
Publicerat 21 februari, 2014

Ny plattform för frågor om hållbar stadsutveckling

Regeringen ger nu fem myndigheter i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Målet är bland annat att öka samverkan och samordningen mellan aktörerna och fungera som processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling.

Nu ska alltså Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket tillsammans arbeta med frågor som rör hållbar stadsutveckling.

[ Annons ]

– Flera av våra större städer växer och utvecklas i snabb takt. Den här urbaniseringstrenden innebär både möjligheter och utmaningar, och för att en stad ska kunna växa både snabbt och hållbart krävs att många aktörer arbetar åt samma håll. En nationell plattform för att samordna och sprida kunskap kring frågor om hållbar stadsutveckling är en viktig insats för att möta dagens och framtidens utmaningar, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Regeringen menar att städerna blir allt viktigare för att skapa förutsättningar för regional tillväxt, energi- och resurseffektivitet, social sammanhållning, och en hållbar samhällsutveckling i stort. EU-kommissionen har beslutat att fem procent av regionalfondens insatser under strukturfondsperioden 2014–2020 öronmärks för insatser inom hållbar stadsutveckling. Regeringen ser därför ett behov av att samla myndigheter och andra aktörer i sitt arbete för en hållbar stadsutveckling, och en nationell plattform kommer vara en viktig del i detta.

Plattformen ska verka tills vidare. För 2014 får Boverket 500 000 kr för arbetet med att ha en samordnande roll i arbetet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]