[ Annons ]

Publicerat 20 februari, 2017

”Vi är redo att utveckla vårt föråldrade förhandlingssystem”

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm kommenterar uppgörelsen med de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholm om en ny modell för att bestämma hyrorna.

”Vi är nu mogna att ta steget och utveckla vårt föråldrade förhandlingssystem”. Så kommenterar Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm uppgörelsen med de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholm om en ny modell för att bestämma hyrorna, där läget även ska påverka hyran. Läs även vad Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder, anser om uppgörelsen.

[ Annons ]

Uppgörelsen som presenterades idag innebär i korthet att Hyresgästföreningen, Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder är överens om att det som hyresgästerna värdesätter också bättre ska avspegla sig i hyran.

I en gemensam debattartikel i DN skriver de att det nuvarande systemet – som innebär att hyrorna för hyresrätter i Stockholm ”i hög grad” baseras på produktionskostnaden för bostaden – leder till att hyrorna för två bostäder som skiljer sig mycket vad gäller exempelvis underhållsstandard och hur attraktivt området den ligger i ändå kan hamna på samma nivå.

För att komma till rätta med detta problem planerar parterna nu att introducera vad de kallar ”Stockholmshyra”, som de vill ska innebära ”ordning och transparens i hyressättningen i Stockholm inom ramen för nuvarande lagstiftning” – och ska alltså mer motsvara ”den kvalitet som hyresgästerna upplever” i boendet.

Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Stockholm. Foto: Hyresgästföreningen

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Hur ser du på uppgörelsen?

– Det har varit en lång process med motstånd från olika håll, nu lämnar vi det spåret. Tanken är att vi tillsammans med allmännyttan i Stockholm går igenom beståndet och prissätter standard, förvaltningsservice och läge. Man kan säga att vi lägger ett chassi där olika faktorer sedan ska avgöra priset.

Och ni godtar att attraktivitet ska avgöra hyran?

– Ja, exakt det är generella värderingar av hyresgästerna, de är vuxna människor och ska kunna bestämma själva vad de vill betala och veta från början vad lägenheter har för värde.

Hur ska ni mäta hyresgästernas preferenser?

– Jag bor själv i Botkyrka där vi genomförde ett system för sex år sedan. Vi poängsatte där mallen var en topplägenhet som fick hundra poäng. Sedan gick vi igenom resten av beståndet. Om standarden överstiger blev det fler poäng och understiger minuspoäng. Så ska ske även här – poängs ska omsättas till kronor i och ören i kommande förhandlingar.

Blir basen för ”Stockholmshyra” den så kallade Stockholmsmodellen?

– Ja, vi behöver nog inte uppfinna hjulet en gång till. Vi får titta på nytt, men vi har inte kommit så långt ännu. Basen är att lika lägenhet ska ha lika hyra, hittar vi skevheter ska det hanteras varsamt och förändringar i hyran ska spridas över en tidsperiod på 10 till 15 år. Det är sådant vi ska förhandla om.

Många tror att hyrorna nu kommer att gå upp rejält i innerstan?

– Det kan de tycka och tro, så kommer det inte att bli, men finns det skevheter ska vi hantera det, men det kommer som sagt inte ske inte över en natt. Allt ska förhandlas.

Varför har det tagit så lång tid att komma fram till en modell?

– Man har inte seriöst utvärderat vad som är syfte och mål. Är det för att öka intäkterna är det fel, är det för att gynna en part är det också fel. Vi har jämfört med Malmö och Göteborg som gjort något liknande och kommit fram till att vi även är mogna att ta steget och utveckla vårt föråldrade förhandlingssystem.

Har ni med er alla medlemmar?

– Vi ska sakligt förklara våra planer och det finns säkert en och annan som är missnöjd. Men vi tänker inte bara på de hyresgäster som är idag utan även morgondagens hyresgäster.

De privata fastighetsägarna är inte med på detta. Hur ser du på det?

– Inte så bra, men dörren är öppen och de kan hoppa på tåget. Det här gynnar alla, både brukare, investerare och förvaltare, ett gemensamt ansvarstagande.

Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder. Foto: Svenska Bostäder

Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder

Blir det något som liknar Stockholmsmodellen?

– Till viss del. Det är framför allt en utveckling som påminner om liknande system som redan finns på många platser i Sverige. Tycker själv inte det är så dramatiskt, det mest uppseendeväckande är att vi inte haft det i Stockholm.

Hur kommer det fungera rent tekniskt?

– Vi är överens om vilka faktorer hyran ska bestå av. Vi har kommit överens om vad som bygger upp en hyra och där är bostadsområde och läge med. Det ska vara ett transparant och tydligt system.

Finns det siffror på allt detta?

– Nej, vi är överens om ramarna, nu ska vi komma överens om detaljerna. Det finns poängvärden och vi kommer att reda ut detaljerna, men det kommer att kräva mycket arbete så att det inte blir orimligheter – ingen ska drabbas av chockhöjningar

Hur lång tid kommer det ta innan modellen är implementerad?

– Man kommer kunna fasa in stora delar av beståndet under 4–5 år, sedan kan det finnas delar med stora skillnader mellan hyra och målhyra, då får det ta längre tid.

Vad ska ligga till grund för de nya värderingarna?

– Det blir en förhandlingsfråga, nu har vi en del fakta på bordet och långa erfarenheter av vilka värden som gäller.

Vilka lägenheter är underprissatta hos er?

– Det vill jag inte uttala mig om – då måste jag spekulera och kan säga fel. Hus som ligger nära varandra kan ha olika hyror, sådant vill vi rätta till, och fokus är på hela beståndet inte bara i innerstan.

Du sitter även i styrelsen för Fastighetsägarna Stockholm. Hur ser då på att de inte är med i uppgörelsen?

– Synd att man hoppade av arbetet. Detta är ett steg i rätt riktning. Men de kommer att ha nytta av uppgörelsen.

Sista fråga. Är det du som drivit fram detta?

– Haha, det vore förmätet att säga, men jag har suttit ordförande länge och hållit på minst tolv är med denna fråga. Roligt att vi nu kommit i mål, det behöver Stockholm.

 

Billy McCormac, vd för Fastighetsägarna Stockholm. Foto: Fastighetsägarna

Billy Mc Cormac, vd Fastighetsägarna Stockholm

Vilken är din reaktion till överenskommelsen?

– Vi är positiva till insikten om att det behövs en mer marknadsorienterad hyresstruktur som speglar hyresgästernas värderingar. Att detta ska få ett större genomslag på hyran är något som Fastighetsägarna länge har argumenterat för. Så egentligen är denna insikt en smått fantastisk vändning från Hyresgästföreningens håll som vi alla omfamnar.  Samtidigt vill vi slå ett slag för att man inte får ducka för andra problem. Det behövs en samsyn kring grunderna i de årliga hyresförhandlingarna och det behövs en opartisk instans att vända sig till när parterna inte kommer överens. Kommer inte dessa bitar på plats så kommer en modell tyvärr inte att kunna åstadskomma så mycket nytta.

Vad tror du kommer att hända nu?

– Nu börjar det hårda arbetet med att fylla avsiktförklaringen med ett innehåll. Jag kan omöjligt sia om vad det innehållet kommer att bli, men det är självklart mycket viktigt för oss att följa den dialogen. Nu när dörren ändå på glänt, då ska man passa på att ta tillvara på möjligheten att komma framåt.

Hyresgästföreningen säger att dörren står öppen även för fortsatta samtal med Fastighetsägarna. Är ni öppna för detta?

– Jag är alltid intresserad av att man kan sätta sig ner och föra ett samtal. Men man ska komma ihåg att det som de tidigare diskussionerna har fallit på sedan många år tillbaka att man vill ha en modell som gäller enbart för Stockholms stad medan vi betraktar Storstockholm som vad det är – en och samma arbetsmarknadsregion, och därför anser att man borde kunna jämföra hyror över kommungränser. Att bara fokusera på Stockholms stads gränser är otillräckligt. Vi och Hyresgästföreningen är ju båda regionala föreningar, så det borde vara möjligt att lyfta blicken och titta på hur hela regionen ska kunna fungera bättre.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]