Louise Masreliez blir ny ordförande för Sveriges Arkitekter. Foto: Marge Arkitekter
Publicerat 28 november, 2016

Ny ordförande i Sveriges Arkitekter

Louise Masreliez har valts till ny ordförande för Sveriges Arkitekter. Hon efterträder Jacob Sahlqvist, som var förbundsordförande 2012–2016.

– Det intressanta med uppdraget är att kunna bidra till en ökad insikt hos allmänheten om vad arkitekter kan bidra med specifikt. Social hållbarhet och integration är exempel på aktuella områden där arkitekter kan göra stor skillnad. Arkitektur påverkar alla människor, men det finns ibland en omedvetenhet kring att det är så, säger Louise Masreliez.

[ Annons ]

Som förbundsordförande kommer Louise Masreliez, som är arkitekt SAR/MSA och partner och vd i Marge Arkitekter, att i första hand arbeta för att öka kunskaperna om arkitektur i samhället, värna om det byggda kulturarvet och verka för en större satsning på forskning och innovation i arkitektföretagen. En fjärde prioriterad fråga är situationen på arkitektmarknaden.

– En utmaning som kåren står inför är bristen på utbildade arkitekter. För få arkitekter examineras från våra högskolor, ett faktum som kommer att drabba byggbranschen under lång tid framöver. Det resulterar i övertid och en stressig arbetsmiljö på arkitektkontor och i kommuner. I förlängningen kan det försvåra möjligheten att uppnå regeringens bostadsmål och resultera i en hastigt planerad byggd miljö som ger ett dåligt resultat, säger Louise Masreliez.

Louise Masreliez har en examen från arkitekturskolan på KTH och har även studerat i Köpenhamn och USA. Hon var med om att grunda Marge Arkitekter 2002 och har tidigare varit verksamhetsrevisor, ledamot i Kasper Salin-prisjuryn och ordförande i Stockholms arkitektförening.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]