[ Annons ]

Publicerat 7 september, 2017

Ny markanvisningstävling i Vallastaden

Under det pågående bo- och samhällsbyggnadsexpot i Vallastaden öppnar Linköpings kommun nu upp en ny markanvisningstävling. Den här gången gäller det 90 bostäder och sex radhustomter.

De 90 bostäderna kommer att vara uppdelade på åtta tilldelningsområden, som omfattar 75 lägenheter i flerbostadshus, 14 radhus och en friliggande villa. Förutom dessa kommer sex radhustomter säljas via mäklare. Målet med tilldelningarna via mäklare är att nå ut till de köpare som brinner för Vallastadens unika möjligheter, men som ännu inte hittat dit. Radhustomterna kommer att marknadsföras under bo- och samhällsbyggnadsexpot Vallastaden 2017.

[ Annons ]

– Nu fortsätter vi med utbyggnaden av Vallastaden. I denna markanvisningsomgång går vi ut med kvarvarande tilldelningsområden i de redan påbörjade kvarteren i stadsdelen. Det är ett tillfälle för nya aktörer att komma in och sätta sin prägel på stadsdelen, säger kommunens projektledare Jonas Lundgren.

Prospektet för de 90 bostäderna kommer som tidigare genomförda markanvisningar i Vallastaden att tilldelas med fast markpris och byggherrarna kommer konkurrera utifrån poäng för en rad olika kriterier.

Markanvisningsanbuden ska vara inlämnade senast den 27 oktober till Linköpings kommun.

Prospekten, med tillhörande bilagor, för mäklarradhusen samt övriga tilldelningsområden finns tillgängliga här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]