Under torsdagen ska exploateringsnämnden ta beslut om ytterligare 1 300 markanvisningar för bostäder i Stockholm. I och med ett godkännande nåt Stockholm stad årets mål om 5 000 anvisade bostäder.
Publicerat 22 november, 2012

Ny mark till ytterligare 5100 bostäder under 2012

Under torsdagen ska exploateringsnämnden ta beslut om ytterligare 1 300 markanvisningar för bostäder i Stockholm. I och med ett godkännande nåt Stockholm stad årets mål om 5 000 anvisade bostäder.

– I ett växande Stockholm är det av yttersta vikt att staden håller högt tempo vad gäller markanvisningar för byggande av nya bostäder. Den här höga markanvisningstakten gör det möjligt för Stockholms byggföretag att öka byggnadstakten – både i stadsutvecklingsområdena och i befintliga stadsdelar. I budget för 2013 tillför vi ytterligare 50 miljoner kronor för att öka takten i planprocessen för nya bostäder. Staden skickar därmed tydliga signaler att vi tar vårt ansvar för att säkra den framtida bostadsförsörjningen för Stockholm, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

[ Annons ]

– Nu når vi målet på 5 000 anvisade bostäder under 2012 och fattar beslut om ytterligare 100 anvisningar utöver det. Det betyder att vi har en god marginal för att säkerställa att fler bostäder byggs. Jag är också positiv till att så många byggföretag vill vara med och bygga i Stockholm. Att vi når årets mål för 2012 redan på näst sista nämnden för året ser jag som ett kvitto på att vi fortsätter i rätt riktning, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), exploateringsnämndens ordförande.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]