Regeringens särskilda utredare Ann-Sofie Hermansson lämnade över utredningen till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Skärmdump
Publicerat 16 juni, 2021

Ny lag ska tvinga kommunerna att arbeta brottsförebyggande

Fastighetsägarna välkomnar att kommunerna föreslås få ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete.

Regeringens särskilda utredare Ann-Sofie Hermansson föreslår att ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Utredningen föreslår vidare att kommunerna ska kartlägga brottsligheten i sina områden och ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

– Kommunerna har tillsammans med Polismyndigheten en central roll i det brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga insatser inom ramen för bland annat socialtjänsten och skolan, sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson när han under onsdagen tog emot utredningen.

[ Annons ]

På Fastighetsägarna välkomnas förslaget.

– Att kommuner får ett uttalat ansvar kommer gynna det brottsförebyggande arbetet. Flera av våra medlemmar har goda erfarenheter av samarbeten med kommunerna. Lagförslaget ökar förutsättningarna för fler goda samarbeten och vi ser extra positivt på kravet att genomföra kartläggning, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna. 

Han betonar att samverkan mellan kommuner, fastighetsägare och andra aktörer måste bygga på frivillighet och de lokala förutsättningarna för att bli framgångsrika. Rikard Silverfur menar att det därför är viktigt att formerna för samverkan är flexibla och anpassas efter situationen i den enskilda kommunen eller bostadsområdet. 

– Ett fortsatt samarbete med polisen är en mycket viktig del i det brottsförebyggande arbetet för fastighetsägare. Ett ökat kommunalt ansvar måste därför kombineras med ett fortsatt aktivt arbete från polisens sida med att förebygga brott, säger Rikard Silverfur.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]