[ Annons ]

De stora bolagen får i år ännu en lag att förhålla sig till. Senast den 5 december ska de ha rapporterat om verksamheten omfattas av den nya lagen om energikartläggning i stora företag.
Publicerat 27 januari, 2015

Ny lag påverkar stora bolag

De stora bolagen får i år ännu en lag att förhålla sig till. Senast den 5 december ska de ha rapporterat om verksamheten omfattas av den nya lagen om energikartläggning i stora företag.

Lagen är en del av genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Syftet är att åstadkomma bättre energieffektivitet i stora företag.

[ Annons ]

Med stora företag menas företag som:
• sysselsätter fler än 250 personer och
• har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller
• en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Och det finns det en del företag i fastighetsbranschen som gör. Vasakronan är ett.
Lennart Lifvenhjelm, chef för teknikstöd på bolaget, berättar att man inledningsvis hade en del funderingar kring lagen.
– Skulle vi tvingas göra detta när vi redan gör så mycket?

Samma farhåga uttryckte Fastighetsägarna i sitt remissvar. Där motsatte man sig att den svenska föreskriften skulle kräva besök på plats av certifierad energi­kartläggare, något som inte angavs i vare sig lag eller EU-direktiv.
– Men enligt Energimyndigheten kommer man inte att behöva anlita något externt företag för att göra detta om man redan har ett ackrediterat energi- eller miljöledningssystem och kan påvisa att man redan uppfyller kraven för energikartläggning, säger Lennart Lifvenhjelm.

Han konstaterar att det därför inte blir något nämnvärt merarbete för Vasakronans del, det handlar endast om att redovisa att bolaget följer lagkravet.
– Vi jobbar så dedikerat och målinriktat med vårt energiarbete att vi redan gör allt det som lagen föreskriver , säger Lennart Lifvenhjelm.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]