[ Annons ]

Nu vill Boverket att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ersätts med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering.
Publicerat 2 juli, 2012

Boverket föreslår: Ny lag för bättre bostadsplanering

Nu vill Boverket att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ersätts med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering.

Efter att regeringen hett Boverket i uppdrag att se över bostadsförsörjningslagen för att förtydliga kommunens ansvar för bostadsförsörjning har man kommit fram till att lagen bör ändras.

[ Annons ]

Istället för den nya lagen föreslås en ny lag om kommunernas ansvar för bostadsplanering.

Till varje mandatperiod ska alla kommuner ta fram ett boendeprogram. Därefter vill Boverket att länsstyrelser och regionala organ ska kunna yttra sig innan det att kommunen fattar ett beslut.

I den nya lagen föreslås också att regeringen får möjlighet att ställa krav på kommuner att ta fram en gemensam strategi för att tillgodose bostadsbehovet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]