Den svenska ekonomin kan i längden inte stå emot omvärldens dämpade tillväxt. ”Räkna med besvikelsen avseende bostadsinvesteringar och löneökningar”, skriver Fastighetsägarna Sverige i en ny konjunkturrapport.
Publicerat 15 september, 2015

Ny konjunkturrapport: ”Var beredd på att bli besviken”

Den svenska ekonomin kan i längden inte stå emot omvärldens dämpade tillväxt. ”Räkna med besvikelsen avseende bostadsinvesteringar och löneökningar”, skriver Fastighetsägarna Sverige i en ny konjunkturrapport.

Svensk tillväxt når toppen i år med en BNP-ökning på cirka 3 procent. Därefter inleds en avmattning driven av dämpad tillväxt i omvärlden. 2016 växer ekonomin med 2,4 procent och 2017 med 2,3 procent. Inflationen fortsätter att lysa med sin frånvaro och Riksbanken sänker ytterligare en gång i höst. Därefter ligger räntan still fram till slutet av 2016. Det spår Fastighetsägarna Sverige i sin konjunkturprognos som presenteras på tisdagen.

[ Annons ]

– Riksbanken är på tok för optimistisk och det gäller inte bara synen på omvärlden. Besvikelsen riskerar också att bli stor avseende bostadsinvesteringarna och löneökningarna, säger Fastighetsägarna Sveriges chefekonom Tomas Ernhagen.

Riksbanken räknar med att den kommande lönerörelsen ska resultera i lönelyft på mellan 3,3 och 3,5 procent. Fastighetsägarna konstaterar att inte ens arbetstagarnas organisationer tror på den prognosen.

– För att landa på den nivå som Riksbanken räknar med kravs det att det finns ett grundmurat förtroende för att inflationsmålet ska nås inom en rimlig framtid. Så är tyvärr inte fallet, säger Tomas Ernhagen.

Bostadsinvesteringarna har varit en viktig drivkraft i ekonomin de senaste åren. Fastighetsägarna ser nu tecken på att en avmattning kan vara på gång. Skälet är att befolkningsökningen i storstäderna främst består av nyfödda och folk som tvingats fly från världens krishärdar med begränsade ekonomiska resurser. Tillsammans med regeringens och myndigheternas strävan att dämpa hushållens skuldsättning ser Fastighetsägarna därför en risk att efterfrågan på bostäder dämpas.

– Det finns helt enkelt inte tillräckligt med köpkraft för att hålla uppe nivån. Det är förödande för samhället och läget förvärras av att regeringen inte ens diskuterar nödvändiga förändringar av hyressättningen och skatteregler på det ägda boendet för att få marknaden att fungera bättre, säger Tomas Ernhagen.

Läs Fastighetsägarna Sveriges nya konjunkturrapport här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]