[ Annons ]

Skansen Kronan Göteborg. Foto: Bert Leandersson
Publicerat 26 januari, 2021

Ny hiss ska göra Skansen Kronan mer tillgänglig

Skansen Kronan är ett av Göteborgs främsta landmärken. Nu ska Statens fastighetsverk göra den gamla försvarsanläggningen mer tillgänglig, med en ny hiss i yttermuren.

Skansen Kronan är en försvarsanläggnings som byggdes på 1600-talet, men på senare år har tillgängligheten varit bristfällig. Den hiss som nu finns har inte kunnat användas av de många människor som besöker sevärdheten årligen. Efter många år av diskussioner har man nu kommit fram till en lösning.

– Skansen Kronan är en viktig byggnad för Göteborg. Dess omgivningar på Skansberget med sin vackra utsikt lockar många göteborgare året runt. Tillgängligheten till skansen har dock begränsats då det från 1990-talet fram tills nu bara funnits en utanpåliggande plattformshiss, en hiss som under senare år bara fått användas för varor. Att vi nu, tillsammans med vår slottsarkitekt Mikael Nädele, lyckats hitta en dold hisslösning som tillgodoser moderna krav på tillgänglighet och arbetsmiljö men också bibehåller kulturvärdet känns väldigt bra, säger Maria Hallberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

[ Annons ]

Den nya hissen byggs in i den fyra fem meter tjocka yttermuren, till skillnad från tidigare förslag med en utanpåliggande hiss. På så viss slipper man förstöra Skansen Kronans ikonisk silhuett. 

– Inte heller detta visade sig dock vara enkelt. Hur vi och våra samarbetspartners än vände och vred på frågan kom vi fram till att en ny invändig hiss skulle ha för stor visuell och praktisk påverkan på den för besöksmålet så viktiga rumsligheten. Lösningen blev istället att förlägga hissen i den 4­?5 meter tjocka yttermuren. En variant som tidigare testats i Göteborgs äldsta byggnad, Kronhuset från 1640-talet, säger Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Skansens stenfasader och stommens tjocka stenmurar och valv är i stort sett intakta förutom på den nordöstra fasaden, som har en något förändrad karaktär efter den utvändiga hiss och utrymningstrappa som adderades på 1990-talet. Det är från denna fasad som nya hissen når samtliga våningsplan, utom vinden.

– I ett schakt i muren monteras en stålkonstruktion som tar murverkets plats och ger rum för hisskonstruktionen. Utvändigt påverkas muren inte annat än i markplan där vi behöver lägga till en ny tillgänglig entréport. I detta läge är hissen genomgångsbar vilket gör att öppningen även fungerar som ytterligare en utrymningsväg, säger Dan Andersson.

Om allt går som planerat väntas den nya hissen på Skansen Kronan stå klar till sommaren, lagom till 400-årsjubileet av Göteborgs tillkomst. Samtidigt med hissarbetet pågår ett upprustningsarbete i parken runt skansen. En park som anlades 1904 och som sköts av Göteborgs stad. Båda insatserna ingår i Statens fastighetsverks och Göteborgs Stads gemensamma utvecklingsplan ”Den befästa staden Göteborg”, som totalt omfattar tio av stadens 1600-talsmiljöer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]