Foto: Thomas Concrete Group
Publicerat 7 mars, 2022

Ny hemsida om klimatsmart betong

En ny hemsida lanseras nu av Thomas Concrete Group, och vänder sig till alla som vill veta hur man kan bygga så hållbart som möjligt med betong.

Hittills har efterfrågan på den klimatförbättrade betongen varit ganska begränsad. Men I och med att klimatfrågan har blivit mer aktuell, har beställare och entreprenörer börjat uppskatta potentialen med klimatsmart betong.

Hemsidan klimatförbättradbetong.guide skapades för att för att sprida kunskap om klimatförbättrad betong och dess potential, berättar Karin Gäbel, Hållbarhetschef på Thomas Concrete Group:

[ Annons ]

– Det är viktigt att vi tillsammans med arkitekter, byggherrar, konstruktörer och entreprenörer minskar klimatpåverkan. Vi har även verksamhet i USA, Tyskland samt Polen och där levererar vi stora mängder klimatförbättrad betong som standard. Nu är det dags att detta blir standard även här i Sverige.

Istället för cement har mineraliska material liknande egenskaper, men släpper ifrån sig avsevärt mycket lägre koldioxid. Materialen, till exempel masugnsslagg och flygaska, reagerar och hjälper till att fungera som limmet i betongen, men innehåller inga giftiga eller farliga ämnen. Bindemedlen är CE-märkta och uppfyller Sveriges och EU:s omfattande och strikta kemikalielagstiftning.

På sajten finns text och filmer bland annat om vad klimatförbättrad betong är, vad alternativa bindemedel är samt aktuella byggprojekt med klimatförbättrad betong.

Thomas Betong, som ingår i Thomas Concrete Group, var först i Sverige med att lansera en klimatförbättrad betong redan 2012 och har idag längst erfarenhet och högst kunskap inom området. Idag tillverkar och levererar de produkter med 50 procent lägre koldioxidavtryck.

– Om vi skulle använda dem i hälften av all den betong vi bygger med i Sverige idag, skulle vi spara cirka 500 000 ton koldioxid. Nu gäller det att få med alla aktörer i byggbranschen på att verkligen använda klimatförbättrad betong och ta ett stort hållbart steg framåt, avslutar Karin Gäbel.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]