[ Annons ]

Brott och rädsla för brott påverkar prislappen på din bostad negativt. Det visar en ny studie från Kungliga tekniska högskolan där de studerat förhållandet mellan prisfall i olika delar av Stockholm.
Publicerat 14 maj, 2013

Ny forskningsstudie: Brott påverkar bostadspriserna

Brott och rädsla för brott påverkar prislappen på din bostad negativt. Det visar en ny studie från Kungliga tekniska högskolan där de studerat förhållandet mellan prisfall i olika delar av Stockholm.

Forskaren Vania Ceccato har tillsammans med KTH-kollegan Mats Wilhelmsson på Centrum för bank och finans vid KTH genomfört ett flertal studier om hur bostadspriserna påverkas av brott i närområdet.

[ Annons ]

– Våra forskningsresultat visar att priset på bostadsrätter i Stockholms kommun påverkas av brott i närområdet. När brotten delades upp i olika kategorier – som inbrott, stöld, skadegörelse, rån, överfall, misshandel och så vidare – hade varje kategori av brott en signifikant effekt på bostadsrättsvärdet, säger Vania Ceccato.

Forskningen visar också att inbrott påverkar inte priserna lika mycket överallt. Till exempel har inbrott mindre påverkan på bostadsrättspriserna i innerstan i förhållande till priserna i utkanterna av Stockholm.

Vania Ceccato visar också att vissa brott, som knarkhandel och narkotikabeslag, inte alls påverkar priset i Stockholm. Skadegörelse å sin sida påverkar priset i ganska liten utsträckning, till skillnad från Londonstudierna där situationen var motsatt.
– Det har inte tidigare gjorts sådana här studier i Sverige. Att kunna jämföra Sverige med andra länder är viktigt, och resultat från andra länder, särskilt från USA och England, visar olika saker, säger Vania Ceccato.

En annan undersökt frågeställning är den om synergieffekten mellan rädsla och skadegörelse. När dessa två faktorer värderas tillsammans ser Vania Ceccato och Mats Wilhelmsson att värdet på hus sjunker mer än om rädsla för ett särskilt område eller skadegörelse värderas var och en för sig.
– Ytterligare en frågeställning som vi granskat är om situationen ser likadan ut utanför Stockholm. Brott påverkar ju priserna i vår huvudstad, men hur ser situationen ut för mindre städer som till exempel Jönköping?! Jodå, priserna påverkas negativt även där, men detta gäller främst bostadsrätter och inte villor, säger Vania Ceccato.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]