[ Annons ]

Antalet konflikter på jobbet är fler hos de som arbetar i så kallade kombikontor. Ju större kontorslandskap, desto mindre bråkar vi. Det visar en ny studie från KTH.
Publicerat 7 september, 2015

Ny forskning: Mer bråk på kombikontor

Antalet konflikter på jobbet är fler hos de som arbetar i så kallade kombikontor. Ju större kontorslandskap, desto mindre bråkar vi. Det visar en ny studie från KTH.

KTH-forskaren Christina Bodin Danielsson har studerat konflikter på landets kontor, en arbetsplats i Sverige där cirka 2 miljoner personer befinner sig varje vecka. Studien, som specifikt utgår från kontorets utformning, visar bland annat en högre risk för tjafs bland anställda på kombikontor. Studien visar också betydligt fler kvinnor än män som påverkas av oljud i så väl små, mellanstora som stora öppna kontorslandskap.

[ Annons ]

– Vi noterade särskilt en påverkan av val av kontorstyp på kvinnor. Trots att män hade fler arbetsplatskonflikter än kvinnor visar studien att kontorstypen i sig har mer påverkan för konflikter på kvinnor än män. Även om män också påverkas verkar det som om andra faktorer spelar större roll för förekomst av konflikter bland män. Vi fann bland kvinnor flest konflikter i de två aktivitetsbaserade kontorstyperna kombi- och flexkontor, berättar Christina Bodin Danielsson.

Hon är också forskare på Arkitekturskolan KTH och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och har under studiens gång arbetat tillsammans med forskare från Stressforskningsinstitutet, KI samt Mälardalens högskola. Anledningen till att vi grälar mer i vissa typer av kontorsutformningar menar hon har sin naturliga förklaring i att vi arbetar på olika sätt i olika kontorstyper.

– I kombikontor tror vi faktumet att man jobbar i team i denna kontorstyp har en negativ påverkan på konflikter, då grupparbete i sig visat sig leda till konflikter. Det ligger i sakens natur så att säga att människor har olika uppfattningar, säger Christina Bodin Danielsson.

När det kommer till att bli störda av oljud så är det betydligt fler kvinnor än män som påverkas i så väl små, mellanstora som stora öppna kontorslandskap. Ser man till männen i denna studie så störs exempelvis 46,1 procent av dessa jämfört 59,5 procent av kvinnor i arbete i små öppna kontorlandskap.

– För män fann vi signifikant fler konflikter endast i kombikontor. Vi fann också – till vår förvåning – betydligt färre konflikter bland de som jobbade i stora kontorslandskap, det vill säga där 25 personer eller fler delar rum, säger Christina Bodin Danielsson.

Fakta/ Sju olika kontorstyper

1. Enskilda kontorsrum: 1 person.
2. Delat kontor: 2 till 3 personer.
3. Små öppna kontorslandskap: 4 till 9 personer.
4. Medelstora öppna kontorslandskap: 10 till 24 personer.
5. Stora öppna kontorslandskap: Fler än 24 personer.
6. Flexkontor: inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontor, hög grad av självständigt arbete.
7. Kombikontor: personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontor, hög grad av grupparbete.

Fakta/ Om studien
Studien som forskarna precis fått publicerad heter “The relation between office type and workplace conflict: A gender and noise perspective” och 5229 kontorsanställda har medverkat i den. Data har hämtats från Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 2010 (SLOSH).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]