Slopa ROT-avdraget och återinför fastighetsskatten. Det är några av SSU:s förslag i rapporten Bostadslösningen som presenterades på tisdagen. Genom sammanlagt 20 åtgärder vill förbundet sätta stopp för det "tvångsägande" som de menar att den befintliga politiken lett fram till.
Publicerat 18 februari, 2014

SSU föreslår en ny fastighetsskatt i färsk rapport

Slopa ROT-avdraget och återinför fastighetsskatten. Det är några av SSU:s förslag i rapporten Bostadslösningen som presenterades på tisdagen. Genom sammanlagt 20 åtgärder vill förbundet sätta stopp för det "tvångsägande" som de menar att den befintliga politiken lett fram till.

SSU är kritiska till dagens bostadspolitik som de menar har lett till en form av tvångsägande.

[ Annons ]

– Bristen på bostäder resulterar i hög skuldsättning hos hushållen, något som också ökar den samhällsekonomiska risken, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.

I rapporten Bostadslösningen föreslår SSU 20 åtgärder inom områdena lika ekonomiska villkor, ett ökat politiskt ansvar, och en reformerad plan- och byggprocess.

– Ingen enskild reform kommer att lösa bostadsbristen. Vad som krävs är helhetslösningar. Det är därför vi presenterar ett samlat paket av bostadspolitiska förslag, säger Gabriel Wikström.

Här är en sammanfattning av de samtliga förslagen i SSU:s rapport Bostadslösningen

Under rubriken Lika ekonomiska villkor föreslår SSU att:

  • Dagens hyresgaranti bör utvidgas till att gälla i alla kommuner samtidigt som värdarnas möjlighet att ställa orimliga inkomstkrav begränsas.
  • En hyresbonus ska erbjudas till de värdar som hyr ut nyproducerade lägenheter till låginkomsttagare, mot en hyresminskning för den boende i motsvarande grad.
  • Kommuner ska få möjlighet att upplåta riskgarantier för aktörer som bygger nyproducerade lägenheter.
  • Att stämpelskatten för alla ägda bostäder, inklusive bostadsrätter, likställs till nivån som idag gäller för småhus.

För att öka det politiska ansvaret föreslår SSU bland annat att:

  • Bostadsförsörjningslagen skärps, att ansvarsfördelningen förtydligas och att en byggbonus införs.
  • De byggbonusar som bland andra Socialdemokraterna drivit, riktas mot hyresrätter och utformas så att de bostäder som byggs kan efterfrågas även av låginkomsttagare.
  • Ett samhällsbyggnadsdepartement med ansvar för frågor rörande bostäder, miljö och infrastruktur införs.
  • Trafikverket inrättar en särskild pott för satsningar på infrastruktur i tätbebyggda områden. Därmed förbättras kommunernas möjligheter att skapa hållbara stadsmiljöer.

Den svenska planprocessen har kritiserats för att vara långdragen och komplicerad. SSU föreslår därför att:

  • Planavgifterna för de kostnader som uppstår vid detaljplaneringen görs förutsägbara och utformas så att kommunens incitament för en snabb hantering ökar.
  • Kommunerna fråntas möjligheten att sätta parkeringsnormer. Andelar för bostadsfastigheters upplåtelseform görs till en obligatorisk del i detaljplanen.

Hela rapporten Bostadslösningen finns att läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]