[ Annons ]

Från och med den 1 oktober ändras ellagen så att det blir möjligt för svenska elkonsumenter att fritt byta elhandlare alla dagar i månaden. Lagändringen innebär också att ett byte får ta högst 14 dagar att genomföra.
Publicerat 22 september, 2011

Ny ellag förenklar för konsumenter

Från och med den 1 oktober ändras ellagen så att det blir möjligt för svenska elkonsumenter att fritt byta elhandlare alla dagar i månaden. Lagändringen innebär också att ett byte får ta högst 14 dagar att genomföra.

Tidigare kunde ett byte av elhandlare endast genomföras vid månadsskiften och tiden för att genomföra bytet varierade mellan 15 och 45 dagar beroende på när det initierades.

[ Annons ]

– Att vi slipper en lång väntan innan ett byte slår igenom är en tydlig förbättring för konsumenterna. Förhoppningsvis kan en snabbare och enklare process på sikt också bidra till fler aktiva kunder, bättre konkurrens och pressade priser, säger Thomas Björkström, kundsamordnare på Energimarknadsinspektionen.

Tidigare i somras genomfördes ytterligare en förändring av ellagen som stärker skyddet för kunderna och innebär en rad nya skyldigheter för både elhandlare och elnätsföretag.

För konsumenten innebär dessa förändringar bland annat att det ska bli tydligare vad avtalet med elhandlaren och elnätsföretaget innehåller. Exempel på uppgifter som alltid ska finnas med i ett avtal är villkoren för fakturering, betalning och uppsägning samt villkoren för ersättning om företaget inte följer avtalet. Avtal med elhandlare ska dessutom innehålla uppgifter om bindningstid och villkoren för förlängning av avtalet.

Elhandlarna och elnätsföretagen är sedan i somras även skyldiga att lämna tydlig information om konsumentens rättigheter, hur konsumenten ska gå till väga med klagomål och vart konsumenten kan vända sig för tvistlösning. Denna information ska finnas på företagens webbplatser eller kunna lämnas på annat sätt vid förfrågan.

Det är efter att europeisk lagstiftning på området ändrats som de nya bestämmelserna nu införts i svensk lagstiftning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]