Styrelserna i landets bostadsrättsföreningar har rätt att neka uthyrningar via förmedlingstjänster som Airbnb. Det slår hyresnämnden i Stockholm fast i ett avgörande som kan komma att bli vägledande.
Publicerat 25 augusti, 2015

Ny dom kan stoppa Airbnb–uthyrningar

Styrelserna i landets bostadsrättsföreningar har rätt att neka uthyrningar via förmedlingstjänster som Airbnb. Det slår hyresnämnden i Stockholm fast i ett avgörande som kan komma att bli vägledande.

Att hyra ut sin bostadsrätt via förmedlingssajter som Airbnb är att betrakta som hotellverksamhet. Därmed har föreningens styrelse rätt att stoppa sådana uthyrningar. Så resonerar hyresnämnden i Stockholm i ett nytt avgörande. Förmedling av lägenheter för korttidsuthyrning till turister har ökat explosionsartat. Bara i Sverige finns det cirka 10,971 boenden att boka via Airbnb, vilket är en ökning med  89% från föregående år.

[ Annons ]

– Vi får väldigt mycket frågor om det här från våra medlemmar, så det här beslutet är viktigt och jag hoppas att det påverkar inställningen till andrahandsupplåtelser. Idag får man känslan att bostadsrättshavare många gånger inte ens vet att upplåtelser av denna typ är tillståndspliktiga, säger Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

Bakgrunden i det aktuella ärendet är att en bostadsrättshavare ansökte hos sin förening om att få hyra ut sin lägenhet under kortare perioder i väntan på att en ny ägare skulle tillträda bostadsrätten.

Uthyrningen skulle göras via förmedlingssidan AirBnB till flera olika personer med syfte att bostadsrättshavaren, som redan flyttat ut från lägenheten, skulle slippa dubbla boendekostnader. Styrelsen sa nej till uthyrningen, varvid bostadsrättshavaren vände sig till hyresnämnden som nu alltså slår fast att styrelsen hade rätt att neka uthyrningen.

Hyresnämnden konstaterar att uthyrning via AirBnB är att betrakta som hotellverksamhet och därmed är av kommersiell natur. Den 1 juli 2014 infördes lagändringar i hyreslagen, vilket innebar mer tillåtande villkor för bostadsrättshavare att hyra ut sina bostäder. I det aktuella fallet ansåg Hyresnämden att den tänkta uthyrningen är av en helt annan typ än den som omfattas av den nya lagändringen.

Ann Bratt Norrevik, chef för hyresnämden i Stockholm och den som författat domen anser att detta fall tydligt var hotellverksamhet och tvekade därför inte i sitt beslut.

– Det är sju personer som hyr under en månads tid. Jag kan inte se att man kan betrakta detta annorlunda än kommersiell verksamhet, och inte som andrahandsuthyrning så som lagen är skriven, säger Ann Bratt Norrevik och fortsätter;

– Lagen som tillkom den 1 juli 2014 och gjorde det enklare att hyra ut sin lägenhet är tänkt att göra det enklare för bostadssökande i områden med bostadsbrist. Att hyra till semestrande turister var nog inte ändamålet med lagen, menar Ann Bratt Norrevik. Inte heller att intäkterna ska överstiga kostnaden för att äga en bostad.

Hur ska då bostadsrättsföreningar hantera förfrågningar om uthyrningar via förmedlingstjänster som Airbnb? Line Zandén poängterar att en förening fortfarande kan välja att tillåta den här typen av kortare uthyrningar, men att det i sådana fall är bra att i förväg avgöra vad som gäller.

– En bra idé är att anta en policy i bostadsrättsföreningen om hur andrahandsupplåtelser ska hanteras och vilka skäl som föreningen utgår ifrån vid sin bedömning.

Fallet kan bli prejudicerande eftersom ärenden om andrahandsuthyrning inte kan överklagas.

Fakta/ Airbnb

Antal förmedlade övernattningar varierar mycket beroende på var boendet ligger geografisk och vilken typ av boendeform det rör sig om. Till exempel tenderar boenden i städer att bokas färre nätter än boenden som ligger på landsbygden eller utanför städer. En  Airbnb-resenär på den Europeiska marknaden hyr i genomsnitt ett boende i fyra nätter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]