Foto: Shutterstock
Publicerat 19 augusti, 2019

Ny dom: Huvudkranen måste inte stängas vid VVS-arbeten

En huvudkran som inte stängts av ledde fram till en vattenskada för miljontals kronor i en bostadsrättsförening. En färsk tingsrättsdom slår fast att VVS-montören inte gjorde något fel.

Det var hösten 2015 som en bostadsrättshavare i Huddinge skulle renovera badrummet. Den erfarne VVS-montören valde att inte stänga av huvudkranen, utan nöjde sig med de befintliga avstängningsventiler som fanns på kall- och varmvattenröret.

[ Annons ]

Tidningen VVS-forum berättar hur det ledde fram till en smärre katastrof. En trycksatt varmvattenledning släppte från klämringskopplingen och vatten började spruta ut. Omkring 600–900 liter vatten hann strömma ut och orsakade omfattande skador i byggnaden.

Bostadsrättsföreningens försäkringsbolag stämde VVS-företaget krävde ett skadestånd på närmare 1,9 miljoner kronor.

Södertörns tingsrätt har nu slagit fast att VVS-montören inte brutit mot vad som är norm inom VVS-branschen, genom att inte stänga av huvudkranen inför arbetet, menar rätten. Enligt domen har vattenskadan orsakats en felmonterad koppling i badrummet.  Därför blir det försäkringsbolaget som ska ersätta VVS-företagets rättegångskostnader.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]