[ Annons ]

Susanne Edensvärd. Bild: MAQS Advokatbyrå
Publicerat 24 februari, 2016

Ny dom: Försäkringsbolag ska ersätta enstegstätade fasader

Ännu en dom har fallit kring den ökända byggmetoden med enstegstätade fasader. Hovrätten har gett 55 husägare i Helsingborg rätt – försäkringsbolaget ska betala ut ersättning.

Det unika i domen är att målet drivits mot försäkringsbolaget istället som i tidigare fall mot byggbolaget. En av anledningarna till detta har varit att försäkringen även omfattar de husägare som inte haft ett ursprungligt entreprenadavtal med byggbolaget utan senare har köpt sina hus.

[ Annons ]

I tingsrätten gick rätten på försäkringsbolagets linje där de hävdade att ersättning inte skulle betalas ut eftersom byggbolaget inte visste att tekniken var opålitlig när husen uppfördes.

Men hovrätten ändrar alltså den domen. Detta med hänvisning till det uppmärksammade Myresjömålet. Resonemanget är alltså att en ny byggmetod måste utvärderas ordentligt innan den används. Eftersom det inte skett har byggbolaget varit vårdslöst vilket i förlängningen innebär att försäkringsbolaget måste ersätta husägarna.

I det aktuella fallet handlar det om en ansvarsutfästelseförsäkring, en försäkring som i principbetraktats som  likvärdig med en byggfelsförsäkring. Hovrätten för i domen ett resonemang kring den aktuella försäkringen, att det är en objektsförsäkring som inte går utöver  entreprenörens ansvar och att den inte är att likställa med ett konsumentskydd. Men i och med domslutet blir effekten trots allt ändå så i slutändan.

– Genom Myresjöhusdomarna är det ju fastslaget att  enstegstätade fasader är ett entreprenadrättsligt fel  i konsumentförhållanden när det gäller grupphus och att det varit vårdslöst av byggentreprenörerna att använda denna konstruktion utan  att först utvärdera den. Mot denna bakgrund har hovrätten i vårt fall kommit fram till att försäkringen gäller och i detta fall omfattar rätt till ersättning för fasadbyte, säger Susanne Edensvärd har varit fastighetsägarnas advokat i målet.

Hon menar att den  rimliga slutsatsen då bör bli att byggfelsförsäkringen, som är en uttalat konsumentskyddande försäkring, omfattar ersättning för enstegstätade fasader. Vilket bör ge  husägare rätt till ersättning.

– Försäkringsbolagen som tecknat byggfelsförsäkringar har under en följd av år nekat mängder av husägare rätt till ersättning för enstegstätade fasader på  grund av att det skulle vara fråga om ett utvecklingsfel som är undantaget i försäkringsvillkoren. Försäkringsbolagens skadereglering har i detta avseende varit felaktig, säger Susanne Edensvärd.

– Domen är ett steg i rätt riktning.  Det är följdriktigt att fastighetsägarna får ersättning i detta fall då byggmetoden använts på motsvarande sätt som i Myresjöfallet, där kravet riktades mot entreprenören. Det innebär också en ökad press på byggarna att bli noggrannare och bygga rätt i framtiden, säger Mikael Gulliksson chefsjurist på Fastighetsägarna Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]