[ Annons ]

Via ett gemensamägt bolag investerar nu PEAB och Catena cirka 240 miljoner kronor för att bygga en ny terminalbyggnad för DHL Freight. Terminalen, som väntas kunna tas i bruk vintern 2015/2016, blir den första byggnaden i en ny logistikposition längs Malmös ringled.
Publicerat 23 september, 2014

Ny DHL-terminal planeras invid Malmös ringled

Via ett gemensamägt bolag investerar nu PEAB och Catena cirka 240 miljoner kronor för att bygga en ny terminalbyggnad för DHL Freight. Terminalen, som väntas kunna tas i bruk vintern 2015/2016, blir den första byggnaden i en ny logistikposition längs Malmös ringled.

Med placering i Sunnanå, strax nordost om Malmö, kommer inom kort en ny terminalbyggnad för DHL Freight att växa fram. Terminalens position vid Malmös ringled erbjuder både av- och påfart till E4, E6 och riksväg 11.

[ Annons ]

– Det är fantastiskt att vi lyckats hitta en så bra placering för DHL Freight. Med det perfekta läget kommer terminalen att bidra till sänkt koldioxidutsläpp i centrala Malmö då tillfarten flyttas från staden till Europavägarna. Fastigheten blir hypermodern ur ett miljöperspektiv och vi ska försöka göra anläggningen energineutral. Tack vara områdets storlek och befintliga byggrätter finns här stora möjligheter att utveckla fastigheten till en större logistikposition i södra Sverige, säger Gustaf Hermelin, vd vid Catena.

PEAB:s och Catenas gemensamma investering på cirka 240 miljoner kronor kommer få en total yta på 17 300 kvadratmeter, med fördelningen 1 300 kvadratmeter kontor respektive 16 000 kvadratmeter terminalbyggnad. Den nya terminalens beskrivning som en lågenergianläggning baseras bland annat på att solpaneler kommer användas för täcka energibehovet. Hyresavtalet med DHL Freight löper på tio år till en hyra på 18,5 miljoner kronor per år.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]