[ Annons ]

?Åtta aktörer har tillsammans formulerat en gemensam definition för samhällsfastigheter.
Publicerat 7 november, 2014

Ny definition av samhällsfastigheter

?Åtta aktörer har tillsammans formulerat en gemensam definition för samhällsfastigheter.

Det är analysföretaget MSCI som gemensamt med Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan definierat begreppet samhällsfastigheter på den svenska marknaden. Den nya definitionen kommer att användas av alla inblandade när man refererar till samhällsfastigheter.

[ Annons ]

Bakgrunden är att uppfattningen om storleken på beståndet för samhällsfastigheter i Sverige har varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts.

Definition för begreppet Samhällsfastigheter: ”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.”

Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.

– Olika definitioner för begreppet samhällsfastigheter har lett till en stor osäkerhet. Ett av IPDs mål är att öka transparensen på fastighetsmarknaden, vilket gör att en gemensam definition är viktig. Vi tycker att det kommer att bli väldigt spännande att nu följa avkastningen på denna fastighetstyp, säger Christina Gustafsson, Executive Director MSCI Real Estate – IPD.

Samhällsfastigheter klassas i följande fem underklasser.

Rättsväsende

 • Domstol
 • Polisbyggnad
 • Fängelse/häkte
 • Övrigt rättsväsende

Utbildning och barnomsorg

 • Universitet/högskola
 • Övrig skola
 • Barnomsorg

Fritid

 • Bad-, sport- och idrottsanläggning
 • Kulturbyggnad
 • Kyrka

Vård

 • Sjukhus
 • Vårdcentral
 • Tandläkarhus
 • Övrig vård

Anpassad bostad

 • Trygghetsboende
 • Särskilt boende
 • Äldreboende
 • LSS boende *Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Elevhem

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]