Publicerat 10 oktober, 2017

Ny bok gör upp med en reglerad marknad

I nyutkomna boken "Gör hyresrätt! Idéer för en utvecklad hyresmarknad" presenterar ledarskribenten Henrik Bredberg och hyresförhandlaren Jan F H Kockum idéer för en fungerande hyresmarknad.

Henrik Bredberg har varit ledarskribent i Sydsvenskan i dryga 20 år. Det var när han slog sig ihop med Jan F H Kockum, som varit hyresförhandlare både för Hyresgästföreningen och privata fastighetsägares räkning, som han kände sig redo att ge sig i kast med den komplexa frågan om svensk hyresmarknad.

[ Annons ]

– Som intresserad av svensk politik i stort har jag kunnat följa hur svenska politiker har reformerat och moderniserat det ena efter det andra området. Då är det svårt att förstå hur man samtidigt kunnat tillåta att unga inte kan flytta hemifrån och få en hyresrätt. Det var spännande att gräva ner sig i detta och försöka förstå mekanismerna i systemet och varför politikerna inte vågar ändra mer än i marginalerna.

Har ni kommit fram till något svar?

–  Det är som Assar Lindbeck, och en tämligen homogen grupp ekonomer, säger. I grunden handlar det om ett insider/outsider-problem. Det kommer alltid finnas väljare som riskerar att förlora på en förändring. Partierna gör helt enkelt en kalkyl och kommer fram till att de riskerar för många röster på att göra något åt problemen. En krass prognos över kommande valutgång helt enkelt.

Men det är inte bara ni som pekar på att det trots allt krävs reformer. Varför så många just nu?

– Jag tror att man insett att vi inte kan prata om jobb, jobb, jobb –  och så går det inte att flytta dit jobben finns. Vår slutsats i boken är att politikerna nu måste lösa detta långsiktigt över blockgränserna. Nu måste de ta smällen tillsammans. För vissa kommer det att svida. Men i slutändan vinner hela samhället på en reform.

Ni skissar på en lösning. Vad är kärnan i ert resonemang?

– Det krävs naturligtvis flera utredningar om vi ska hitta ett sätt som bygger på svensk politisk tradition. Men i slutändan måste vi ha ett system med betydligt starkare marknadsinslag. Vi måste få större balans mellan tillgång och efterfrågan. Då blir det dyrare att bo i en stor lägenhet i exempelvis Stockholms innerstad. Men vad många glömmer är att det också kan innebära att det blir billigare att bo kanske i Dorotea och Töreboda. Att hyrorna där i istället går upp för att det kommunala bostadsbolaget behöver få ersättning för att lägenheter står tomma anser vi inte vara rättvisa. Samtidigt skulle vi också slippa detta evinnerliga lyxrenoverande som skjuter hyrorna i höjden för människor som kanske hellre skulle behålla en enklare standard.

Från sin position som ledarskribent menar Henrik Bredberg att nyanserna sällan kommer fram i debatten. Att förespråka marknadshyror likställs mer eller mindre med att kallhjärtat vilja driva folk från hus och hem.

– Jag har ännu inte stött på någon som vill något så barockt som att bara införa marknadshyror rakt upp och ner. Det krävs en lång balanserad övergång. Men samtidigt hör man väldigt sällan att marknadshyror också skulle innebära en sänkning av hyran på vissa håll.

Hur ska detta gå till?

– En lång rad av utredningar och branschinitiativ säger samma sak. Det går inte bara att införa marknadshyror. Skattepolitiken måste följa efter och socialpolitiken måste justeras för människor kommer att hamna i kläm. Kanske måste vi införa tillfälliga kapitalskatter och en ny fastighetsskatt för att finansiera en social bostadspolitik.

”Gör hyresrätt! Idéer för en utvecklad hyresmarknad” går att beställa via UJK i Lund

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]