[ Annons ]

Genom att återbruka kan man spara både klimat och kronor. Foto: Anders Bobert
Publicerat 18 april, 2023

Ny återbruksguide för kontor

Utgifter såväl som klimatpåverkan går att minska om man återbrukar så mycket som möjligt i sina kontorsfastigheter. En färsk guide, framtagen av White Arkitekter, visar hur man går till väga.

Redan 2018 visade det Vinnova-finansierade projektet ”Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor” att klimatutsläppen kan minska med minst 30 procent, och kostnaden med 60 procent, genom återbruk av kontorsfastigheter. För ett kontor på 2 000 kvadratmeter med 170 anställda innebär det en besparing på två miljoner kronor, 40 ton avfall och 60 ton koldioxid.

Idag är frågan om återbruk ännu mer central. White Arkitekter lanserar därför Återbruksguide för kontor, som tagits fram tillsammans med Centrum för cirkulärt byggande (CC Build), en samverkansarena som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet.

[ Annons ]

– Efter pandemin navigerar vi i ett nytt arbetslandskap där kontoret som fysisk plats har fått ny betydelse. Ombyggnad, effektivisering och ökad attraktion för att locka medarbetarna till det fysiska kontoret pågår för fullt i många organisationer. Att värdera de resurser vi har och att återbruka på ett klokt och hållbart sätt är viktigare idag än någonsin, samtidigt som kontoret ska vara en attraktiv plats att vara på, kommenterar Sara Grahn, arkitekt på White.

Återbruksguiden bygger på tre ben: hållbarhet, kulturhistoria och ekonomi. I guiden delar några av de aktörer som driver på omställningen till återbrukade kontorslokaler med sig av sina lärdomar hittills och vad de ser för behov för framtiden. 

Några av lärdomarna som dragits under arbetet är att tidigt lyfta frågan om återbruk. Uppmuntra och hitta kunder som vill hyra återbrukade och hållbara lokaler, där det bidrar till deras varumärke och affär. Man bör också räkna på och presentera möjliga klimatvinster, samtidigt som man bedömer de ekonomiska vinsterna och/eller kostnaderna.

– Om vi kan se och förstå kvaliteter och möjligheter i det redan byggda har vi stora möjligheter att förflytta dåtidens kontor in i framtiden, utan att tära på våra gemensamma resurser, säger Sara Grahn.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]