Varannan under 29 kan tänka sig att gå med i Styrelsen i sin bostadsrättsförening. Foto: Shutterstock.
Publicerat 13 mars, 2017

Nu vill varannan under 29 sitta i styrelsen

Nästan hälften av dem som är under 29 år kan tänka sig att gå med i styrelsen i sin bostadsrättsförening. Det visar en undersökning från Bostadsrätterna.

Nästan hälften (49 procent) av de tillfrågade under 29 år är positiva till att engagera sig i sin bostadsrättsförening, vilket är en större andel än i någon annan åldersgrupp. Det som lockar är framför allt att vara med och påverka sin förening (79 procent), få information och insyn (53 procent), samt möjligheten att lära känna grannarna (41 procent).

[ Annons ]

– Jag blev positivt överraskad att så många unga är intresserade av att engagera sig. Det är roligt att se att även en ny generation vill engagera sig. Undersökningen visar att de intresserade av att ta ansvar och att de vill påverka sitt boende, säger Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna, i en kommentar.

Men det är inte många som vet hur man går tillväga för att gå med i styrelsen. Hela 44 procent av respondenterna under 29 år anger att de inte vet hur man gör för att gå med i styrelsen. Av de som svarar att de inte vill engagera sig i styrelsen anger 39 procent att de inte lockas av umgänget i styrelsen.

– De flesta bostadsrättsföreningar har en valberedning som arbetar med att lämna förslag till stämman om vilka som ska ingå i nästa styrelse. Den som är intresserad av att sitta i styrelsen kan anmäla sitt intresse dit. Sedan är det så klart bra med valberedningar som är aktiva och faktiskt frågar runt bland medlemmarna om vilka som är beredda att få grannarnas förtroende att förvalta föreningen under ett år.

Undersökningen visar även att nästan häften (47 procent) av de som sitter i styrelsen för närvarande är över 60 år.

– Kanske skulle styrelserna tjäna på att blanda upp åldrarna, och på så sätt locka fler att engagera sig, säger Ulrika Blomqvist.

Om undersökningen

Undersökningen har gjorts av United Minds på uppdrag av Bostadsrätterna och bygger på en kvantitativ undersökning bland svenska bostadsrättsägare i åldrarna 20 till 79 år. 1 004 intervjuer genomfördes under perioden 18/1 – 28/1 2017. Svaren insamlades i representativa kvoter med avseende på kön, ålder i relation till ägande av bostadsrätter och region. Datainsamlingen skedde via digitala enkäter, distribuerade via e-post.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]