[ Annons ]

Under våren har Uppsala kommun lett ett intensivt arbete med att bjuda in byggherrar och arkitekter till att vara med och utveckla Östra Sala backe till en hållbar stadsmiljö. Efter en omfattande urvalsprocess har åtta aktörer valts ut att samverka i arbetet med den första etappen.
Publicerat 16 september, 2011

Nu utformas Östra Sala backe i Uppsala

Under våren har Uppsala kommun lett ett intensivt arbete med att bjuda in byggherrar och arkitekter till att vara med och utveckla Östra Sala backe till en hållbar stadsmiljö. Efter en omfattande urvalsprocess har åtta aktörer valts ut att samverka i arbetet med den första etappen.

De utvalda aktörerna är Järntorget Bostad AB, Hauschild Siegel Architecture AB, ByggVesta AB, TB Exploatering AB, Åke Sundvall Byggnads AB, Veidekke Bostad AB, Wallenstam AB och Svenska Vårdfastigheter AB. Under hösten startar de tillsammans med Uppsala kommun arbetet med att hitta former för samverkan, utveckla gemensamma kvalitets- och hållbarhetskriterier, fördela mark och fördjupa studier kring hur området ska gestaltas.

[ Annons ]

För att skapa goda förutsättningar för ett dynamiskt samarbete har det varit viktigt för Uppsala kommun att knyta till sig aktörer av varierande storlek, med olika erfarenhet och med olika tankar kring områdets utveckling.

– De aktörer vi valt att jobba vidare med i den första etappen är i stor utsträckning nya på uppsalamarknaden, vilket känns spännande, säger Karl Ingelstam som är projektledare för markanvisnings- och genomförandefrågor. De kan ytterligare bidra till att utveckla Uppsala till en hållbar stad, fortsätter han.

Ambitionen kring projektet är hög, och området förväntas bli ett föregångsprojekt gällande kommunens arbete med stadsutvecklingsprojekt.

– Arbetsprocessen är på många sätt unik och ska hjälpa till att effektivisera kommande planprocess och integrera plan- och genomförandefrågorna, säger Caroline Johansson Fors, projektledare för stadsbyggnads- och detaljplanefrågor. I Östra Sala backe har vi tidigt bjudit in marknaden att tillsammans med oss på Uppsala kommun skapa idéer och hitta innovativa lösningar för området, fortsätter hon.

Efter arbete med detaljplaner 2012 är förhoppningen att områdets första kvarter kan börja byggas 2013/2014.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]