[ Annons ]

Bygginvesteringarna i Norden har vuxit de senaste åren. Men inför 2012 väntar en tvärnit. Även Finland och Danmark tros få det motigt. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).
Publicerat 15 december, 2011

Nu tvärnitar byggmarknaden

Bygginvesteringarna i Norden har vuxit de senaste åren. Men inför 2012 väntar en tvärnit. Även Finland och Danmark tros få det motigt. Det framgår av en färsk konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Bygginvesteringarna i Norden ökar med 5 procent i år och fortsätter upp med 2 procent nästa år. Sett över hela prognosperioden är det isländsk och norsk byggmarknad som utvecklas mest positivt och det tack vare bostadssektorns återhämtning. Danmark intar sista platsen på grund av den svaga utvecklingen för lokaler.

[ Annons ]

Investeringar i bostäder ökar i hela Norden både i år och nästa år. Sett över hela prognosperioden, 2010-2012, får Island den starkaste utvecklingen och Finland den svagaste.

– Sverige påbörjar färre antal bostäder än både Finland och Norge under prognosperioden, trots dubbelt så stor befolkning. Även ROT-expansionen avbryts nästa år, vilket gör att Sverige får den kraftigaste inbromsningen i Norden, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier.

Totalt sysselsattes 808 000 i nordisk byggindustri 2010. Under prognosperioden har antalet ökat med totalt 32 000 personer. Jämfört med 2010 års nivå förväntas alla länder utom Island ha fler sysselsatta.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]