Publicerat 10 november, 2014

Big data trimmar huset

I molnet processas utan problem avancerade beräkningar varje sekund dygnet runt. Här berättar Jonas Derwinger från Schneider Electric hur big data gör sin entré i fastigheten.

Begreppet big data har ingen direkt svensk översättning. Vad det handlar om är att mycket stora delar av världens information blivit digital. För den som har verktygen att vaska fram guldklimparna ur de enorma informationsmängderna finns stora vinster att göra.

[ Annons ]

I dagens avancerade fastigheter produceras också enorma mängder data. Redan idag utnyttjar fastighetstekniker informationen för att optimalt trimma in värme, ventilation och andra system. ?Men den mänskliga hjärnan klarar bara att processa en bråkdel. Därför utvecklas det nu på flera håll system för att hjälpa fastighetsägaren att ta tillvara och analysera informationsflödet. Ett exempel är Schneider Electrics system Building analyctics, som snart släpps på den svenska marknaden.
– Vad det handlar om är att samla in all data som redan alstras i systemen och göra det till något som är användbart för fastighetsägaren, säger Jonas Derwinger på Schneider Electric.

Det handlar alltså inte om ett nytt styrsystem, utan ett analysverktyg som kopplas in ovanpå det redan befintliga systemet. All insamling och bearbetning av data sker sedan i ”molnet”.
– Detta är ett verktyg som gör att fastighetsägaren kan utnyttja sitt BMS-system (Building Management System), som kan vara av vilket fabrikat som helst, på bästa sätt och får hjälp att hela tiden dra slutsatser av all data som ett BMS-system jobbar med och det leder till konkreta lönsamma åtgärder, säger Jonas Derwinger.

Just nu pågår tester på två håll i landet. I USA och Norge finns det redan på marknaden.
– Som fastighetsägare får man veckovisa, månadsvisa eller kvartalsvisa rapporter som bygger på analyserna i systemet och en granskning som sker av våra egna ingenjörer. Där listas alla avvikelser och vad det faktiskt kostar att inte åtgärda, förklarar Jonas Derwinger.

Än så länge behövs det alltså människor för att tolka resultaten. Hur avancerade algoritmerna som spottar ut analyser än är kan innehållet i källdatan ha missförståtts.

Det behöver alltså inte installeras sensorer överallt som samlar in uppgifter. Systemet kombinerar en mängd olika mätdata och drar slutsatser utifrån det.

Exakt hur algoritmerna fungerar är såklart en affärshemlighet. Men systemet kombinerar olika data som via avancerade algoritmer drar slutsatser. Exempelvis kan man dra slutsatsen att en värmeventil i ett ventilationsaggregat läcker om temperaturen på luften som passerar värmebatteriet stiger trots att ventilen ska vara stängd. Med hjälp av temperaturökningen och luftflödet kan den ”slösade” energin beräknas och hur mycket detta slöseri kostar på dag- eller veckobasis. •

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]