[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 3 januari, 2023

”Nu tar vi tag i avfallsfrågan”

När Fastighetsägarna nu lanserat en branschgemensam vägledning för scope 3-utsläpp1 kommer allt fler fastighetsbolag att ta sig an de klimatutsläpp man inte själv råder över.

Inte minst kommer man att jobba mer avfallsförebyggande för att minska utsläppen i fjärrvärme. Det säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet Fastighetsägarna Sverige. Han menar att man nu har landat i hur dessa utsläpp bör synliggöras.

– Att avfall, som ofta innehåller plast, genererar utsläpp när det energiåtervinns till fjärrvärme är ingen nyhet. Följer man regelverket hamnar dessa utsläpp på produkten fjärrvärme och därmed i fastighetsbolags scope 2-kategori. Vi vill belysa att utsläppen bättre kan förebyggas om att de synliggörs genom att särredovisa dem bland scope 3-utsläpp. Därmed skapas ett starkare incitament för fastighetsbolag att jobba avfallsförebyggande och än mer aktivt med att få hyresgäster att källsortera, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

Flera bolag arbetar redan med att minska de indirekta utsläppen enligt Green House Gas (GHG)-protokollet. Där ska utsläppen för hela fastighetens livscykel redovisas, det vill säga även utsläpp kopplade till uppförandefasen. Men GHG-protokollet är omfattande och inte helt anpassat för fastighetsföretagande, vilket lett till tolkningar. Exempelvis har utsläpp kunnat redo-visas flera gånger när en fastighets säljs vidare.

Den branschgemensamma vägledningen ska underlätta för bolagen att uppfylla olika rapporteringskrav och revisionsbyråerna att granska. Det gör det också lättare för ägare, investerare, leverantörer och kunder att jämföra fastighetsbolags totala utsläpp.

Även i Värmemarknadskommittén, VMK, har man enats kring det nya sättet att redovisa på  avfallsbehandlingens utsläpp.

VMK, består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta och Energiföretagen Sverige, med medlemsföretag i olika storlekar spridda över landet. Den stora uppgiften är att utveckla fjärrvärmen, främst med fokus på metoder för värdering av dess egenskaper och villkor i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

1) Scope 1: direkt utsläpp av växthusgaser, scope 2: växthusgaser från uppvärmning, scope 3: indirekta växthusgaser.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]