[ Annons ]

"Kostnaderna för drift och underhåll står idag för en stor del av församlingarnas kostnader." Lars Johnsson, ledamot av kyrkostyrelsen om hur den Svenska kyrkans ekonomiska kris gör att trycket på att se över fastighetsbeståndet ökar. Läs mer om kyrkans fastigheter i Fastighetstidningen nr 4/2017, som finns i vårt arkiv.
Publicerat 26 juni, 2018

Nu ska kyrkan bokföra sina boningar

Vikande medlemsantal och stora kostnader fick Svenska kyrkan att agera. Nu får man äntligen koll på sitt fastighetsbestånd när arbetet med det nya fastighetsregistret snart är klart. Och om prognoserna stämmer så är man en av landets största fastighetsägare.

Utöver själva kyrkobyggnaderna äger Svenska kyrkan en lång rad andra typer av byggnader, som exempelvis olika typer av ekonomibyggnader, kommersiella lokaler och bostadshus. Faktum är att den här gruppen av icke kyrkliga byggnader utgör hela 80 procent av det totala beståndet. Och det är där man har haft dålig koll på beståndet.

[ Annons ]

För att få rätsida på det skapar man nu sitt första heltäckande fastighetsregister. Man har tagit hjälp av externa konsulter för att på så sätt digitalisera beståndet.

–  Men mycket av ansvaret ligger fortfarande på våra församlingar. De kommer att få bekänna färg under 2018, och det är inte säkert att kompetensen finns på alla håll. Men vi har från nationell nivå gjort ett bra förebyggande arbete och satt upp övergripande riktlinjer, säger Henrik Engqvist, -projektledare på enheten för fastighetsstöd på Svenska kyrkan, samt styrgruppens beställar-ombud i projektet med fastighetsregistret.

Han är noga med att betona att detta är ett gemensamt projekt för hela Svenska kyrkan, och inget som bestämts centralt i övervakningssyfte. Beslutet togs av Svenska kyrkans högsta styrande organ, kyrkomötet 2016.

– Lokalt har de nog koll, man vet vad man äger. Men det finns ingen enhetlig nomenklatur så att vi registrerar och katalogiserar på samma sätt. Och därför har vi inget sätt att jämföra data, eftersom fastigheterna benämns på olika sätt i olika församlingar. Där har vi tittat på hur övriga branschen gör och använder oss av vedertagna branschkategorier av byggnader.

Svenska kyrkan har ett vikande medlems-antal. Fastigheterna står för 30 procent av de totala kostnaderna. Så det nya fastighetsregistret kan leda till avyttringar.

–  Det möjliggör att vi kan fatta rationella beslut. Vi har även ett parallellt projekt om lokalförsörjningsplaner, som även det blir obligatoriskt för församlingarna. Dessa tillsammans ger oss en bra bas för hur vi ska hantera vårt bestånd, säger Henrik Engqvist.

Så hur många fastigheter har Svenska kyrkan totalt? 

– Om jag skulle gissa så kommer vi hamna på 20 000–25 000 fastigheter i det här registret. Så vi är nog landets största fastighetsägare sett till antal objekt, skulle jag vilja påstå.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]