[ Annons ]

Nu vill regeringen underlätta bostadsbyggandet genom att skapa enhetligare regler när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närhet av bostäder. Därför tillsätts nu en ny utredning och Boverket och Naturvårdsverket får i uppdrag att samordna sina regelverk.
Publicerat 24 januari, 2013

Nu ska bullerreglerna ses över

Nu vill regeringen underlätta bostadsbyggandet genom att skapa enhetligare regler när det gäller hur höga bullernivåer det får vara i närhet av bostäder. Därför tillsätts nu en ny utredning och Boverket och Naturvårdsverket får i uppdrag att samordna sina regelverk.

Frågan om buller i den fysiska planeringen är långdragen och komplicerad. Bostadsbyggandet påverkas av de rådande bullerreglerna konstaterar regeringen och vill nu skapa enhetligare regler för att underlätta byggandet.

[ Annons ]

– Den ständiga frågan om bullernivåer är en viktig anledning till att många bostadsprojekt i Sverige försenas eller inte ens blir av. De riktvärden som finns idag tolkas olika och ibland krockar reglerna med varandra på ett sätt som blir rent löjeväckande. Ska vi få fart på bostadsbyggandet måste vi sätta ned foten i bullerfrågan en gång för alla så att alla vet vad som gäller, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Många gånger råder det osäkerhet kring hur buller från miljö runt omkring ett nytt boende ska hanteras vid planering och byggnation. Många gånger är de planerade bostäderna en förtätning av ett redan befintligt område och då ställs det högre krav på att till exempel industri och bostad ska kunna ligga bredvid varandra. Samtidigt utgör buller ett miljö- och hälsoproblem.

Syftet är nu att utreda hur regelverken i PBL och miljöbalken ska kunna fungera tillsammans och underlätta för berörda myndigheter. Målet är att samtliga myndigheter ska få en mer enhetlig syn på buller och därmed ska byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer underlättas. Utredare blir Anders Lillienau som är rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Parallellt med utredningen får Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att ser över sina regelverk och ta fram vägledande underlag. Senaste i augusti ska uppdragen redovisas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]