[ Annons ]

Foto: Göteborgs stad.
Publicerat 4 november, 2021

Nu ska Avenyn fräschas upp

Högtidlighet och en vänlig och inkluderande atmosfär. Det är receptet när Göteborgs stad och fastighetsägare ska rusta upp Avenyn till sin forna glans.

Visionen är att den nya avenyn ska sticka ut och få en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland andra europeiska städer. Konst och kultur ska bli en del av identiteten. 

Ett samverkansavtal har undertecknats mellan Göteborgs stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn, och nu ska de tillsammans börja arbetet med att ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata. 

[ Annons ]

– Ett av stadens viktigaste stadsrum ska återfå den kvalitet som det, och göteborgarna, förtjänar. En vacker aveny med ett spännande innehåll ska skapa ett lockande stråk och besöksmål för både göteborgarna och våra besökare, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret.

Kungsportsavenyn, som gatan egentligen heter, är nästan en kilometer lång och 40 meter bred. Den sträcker sig från Kungsportsbron till Götaplatsen och och när de ursprungliga förträdgårdarna framför husen togs bort på 1970-talet blev trottoarerna 15 meter breda. De öppna ytorna har förändrats genom åren, men det är inte förrän nu man tar ett samlat grepp på hela gatans utformning.

– Det här är ett efterlängtat initiativ som vi varmt välkomnar. Vi har en längre tid arbetat aktivt med utvecklingen av våra fastigheter och ser fram emot ett gemensamt helhetsgrepp som stärker hela Avenyns identitet, utformning och attraktion, säger Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam.

Parallellt med samverkansavtalet har ett gemensamt inriktningsdokument arbetats fram, vars övergripande syfte är att Avenyn och Götaplatsen ska ges ”ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar Avenyns status och skönhet”.

– Avenyn är ett av Göteborgs starkaste varumärken och göteborgarnas stolthet. Gatan har länge tagits för given men nu måste den rustas upp och kvaliteten måste höjas. Den behöver vårdas och utvecklas för att fortsätta vara en viktig del i att stärka stadens identitet, säger Jessika Wassberg, vd på Avenyföreningen.

Fastighetsägarna bedriver arbetet på olika sätt, som det kommunala fastighetsbolaget Higab, som äger alla de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen. Även Avenyföreningen, som representerar cirka 250 företag i området, är med i processen.

Kostnaderna för själva upprustningen av paradgatan, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor. Göteborgs Stad och fastighetsägarna ska stå för hälften vardera. Utöver detta bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.

Det samverkansavtal som nu tecknats omfattar drygt nio miljoner kronor, som ska bekosta en planerings- och designfas. Tanken är att nästa samverkansavtal ska undertecknas inför starten av själva upprustningen och den nya gestaltningen.
För stadens del är detta ett stadsutvecklingsprojekt med projektledning från stadsbyggnads- och trafikkontoren. Flera av stadens förvaltningar medverkar aktivt i arbetet. Ett försök gjordes av staden 2014–2017 för att lyfta Avenyn, där ett gestaltningsprogram hade arbetats fram. Den gången stoppades processen innan att något av förslagen genomfördes.

– En viktig skillnad mot det vi försökte då, är att nu är fastighetsägarna tydligare med från början i processen. Ett viktigt ord i arbetet är samverkan och vi kommer nu tillsammans genomföra en projekttävling för att få in intressanta förslag och riktigt bra kompetens för det fortsatta arbetet, säger Birgitta Lööf, som projektleder uppdraget.

Tidplan för projektet: 

  • Med ett inriktningsdokument som grund genomförs en planerings- och gestaltningsfas. En projekttävling kommer att genomföras under första halvan av 2022, för att få in intressanta förslag på utformning. 
  • Resultatet av tävlingen ligger sedan till grund för en upphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling, av de kompetenser som behövs för arbetet fram till starten av genomförandet.
  • Den första etappen av omvandlingen bedöms byggstarta andra kvartalet 2024.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]