[ Annons ]

Foto: Stefan Larsson, Statens fastighetsverk
Publicerat 9 mars, 2022

Nu renoveras Kungshuset i Lund

Under våren börjar renoveringen av Kungshuset i Lundagård, en gång universitetets första huvudbyggnad. Det ska nu bli kontor åt universitetsledningen och dess staber.

Syftet med renoveringen är att utveckla Kungshuset med nya funktioner så att det ska fungera som kontor åt delar av universitetsledningen. Utöver att skapa ett 40-tal arbetsplatser ska tillgänglighet, brandsäkerhet och inomhusklimat förbättras för att leva upp till dagens krav.

– Det känns väldigt bra att vi nu får möjlighet att renovera och modernisera den välkända och iögonfallande tegelbyggnaden i Lundagård. Renoveringen är efterlängtad och jag ser fram emot att få välkomna Lunds universitet tillbaka efter sommaren 2023, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk, i en kommentar.

[ Annons ]

Bland annat kommer en blandning av landskaps- och cellkontor att skapas, men det handlar lika mycket om att uppfylla gällande myndighetskrav avseende bland annat tillgänglighet, brandskydd och ventilation.

Huset är uppfört på 1580-talet och har ett stort kulturhistoriskt värde. Därför kommer man bland annat att återskapa några av husets salar och anpassa dem till en gemensam arbetsyta. Därtill byggs ett trapphus med hiss för att skapa en tillgänglighetsanpassning. I dag finns det bara ett par spiraltrappor som betjänar vissa plan i huset och i trapphuset i söder finns den berömda vindeltrappan i ek från 1731.

I samband med ett förberedande arbete gällande hissens placering upptäcktes golv och väggar vars äldsta delar är daterade till tusen- och elvahundratalet. Därför fick en ny lösning projekteras för att kunna låta de gamla golven och väggarna finnas kvar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]