[ Annons ]

Akustiktak efterliknar himlen och skogen består av absorbenter bak i klassrummet. Foto: Ple Jais
Publicerat 24 april, 2013

Nu når lärarnas röster ut

Det var för tre år sedan som den lilla privata Kubikskolan övertog den mycket större och problemfyllda kommunala Fredriksdalskolan i Helsingborg. Sammanslagningen var en utmaning i sig, men lärarna märkte också snart av den fruktansvärda ljudmiljön i skolans båda NO-salar. Läraren Jesper Strand berättar hur en tappad penna ekade över hela salen.

– Det blev som en hemsk ljudsoppa.  Eftersom laborationer görs i grupp, stegrades ljudmiljön i takt med att alla försökte överrösta bullret. Dessutom hade eleverna svårt att koncentrera sig på sina uppgifter.

[ Annons ]

Jesper Strand har tidigare haft problem med tinnitus. I NO-salen förvärrades symptomen.

– Jag var tvungen att ta i och spela arg för att få ned ljudnivån. Det blir inget bra samspel mellan lärare och elev om jag måste skälla istället för att undervisa.

Därför engagerades Jonas Christensson, konceptutvecklare på Ecophon, som gjorde akustiska mätningar och intervjuer med lärare. Miljön byggdes om med två tydliga mål: bort med störande ljud, samtidigt som läraren ska kunna höra sin egen röst när han eller hon talar inför klassen.

Jonas Christensson har utvecklat ett koncept just med tanke på skolmiljö. Det bygger på två mycket konkreta upplevelser.

– Min pappa hade en grav hörselnedsättning som gjorde att han fungerade ganska dåligt i inomhusmiljö. Men ute i skogen kunde han höra hur bra som helst. En annan insikt fick jag när jag plockade svamp med min son. När han svarade mig trodde jag att han var alldeles intill, men han var 35 meter bort.

Idealet är att man hör sin röst med en tidsfördröjning på tio millisekunder.

Att det är i den miljön våra öron fungerar som bäst är naturligt om man tänker på att det är där som våra sinnen utvecklats. Från himlen reflekteras inget ljud. Träd, buskar och stenar reflekterar ljudvågor, men eftersom de inte är plana slås ljudreflexer sönder i mindre ljudvågor. Det är alltså denna miljö man försökt återskapa inomhus. Ett högabsorberande akustiktak efterliknar himlen, och absorbenter och diffusorer på väggarna ska fungerar som skogens träd.

– Jag har också pratat med akustiker som är proffs på studiomiljö. Där vet man av erfarenhet att man sänker sin röst och talar tydligare om man hör sina egna konsonanter. Idealet är att man hör sin röst med en tidsfördröjning på tio millisekunder, säger Jonas Christensson.

Det verkligt innovativa är den zon i taket med speciella takplattor som gör att läraren hör sin egen röst när han eller hon talar inför klassen.

– Nu hör eleverna vad jag säger utan jag behöver anstränga min röst för att för tyst på klassen. Den ljuddämpande effekten gör eleverna lugna, och min tinnitus förvärras inte längre, säger Jesper Strand.

Hans elever håller med.

– Lektionerna har blivit bättre i NO-salen. Det var jobbigt att sitta i ett eko tidigare. Nu hör jag bättre vad andra säger. Det känns som att vistas i en ny sal, säger Mariamma Saidy, i årskurs 8.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]