[ Annons ]

Publicerat 13 oktober, 2020

Nu kommer renoveringsvågen

I morgon ska den så kallade Renoveringsvågen presenteras av EU-kommissionen. Det kan det bli fråga om nya och omfattande krav på fastighetsägare. Fastighetstidningen har läst utkastet till förslag.

EU-kommissionen presenterade ifjol en strategi för hur Europa ska bli en klimatneutral kontinent till 2050. Strategin döptes till Den gröna given, och innehåller bland annat en rad förslag på hur byggnadssektorn ska bli mer hållbar ur energisynpunkt. Förslagen går under samlingsnamnet Renoveringsvågen och Fastighetstidningen skrev om i detta i sitt senaste nummer.

Fram till nu har innehållet i Renoveringsvågen varit okänt. Men enligt ett utkast till lagförslag som Fastighetstidningen läst kan det komma att innebära omfattande förändringar i regelverket. Många av dagens byggnader kommer fortfarande att användas 2050, vilket innebär att de kan stoppa EU:s gröna mål om de inte renoveras.

[ Annons ]

Därför kan EU-kommissionen komma att ställa omfattande krav på fastighetsägare att uppgradera sina befintliga byggnader, som ofta är uppvärmda med fossila bränslen och producerar mer än en tredjedel av koldioxidutsläppen samt står för 40 procent av energiförbrukningen inom EU. Målet är att åtminstone fördubbla den årliga energirenoveringstakten till 2030, både när det gäller kommersiella fastigheter och bostadshus. Det innebär att 35 miljoner byggnader ska renoveras fram till 2030.

Enligt de handlingar Fastighetstidningen tagit del av kommer kommissionen redan nästa år också presentera obligatoriska krav på en lägsta nivå när det gäller energikrav på byggnader. Dessa krav ska enligt kommissionen sedan införas gradvist. 

Enligt Bloomberg News handlar det totalt om över 200 miljoner byggnader som måste uppgraderas, bland annat när det gäller isolering och uppvärmning. Den totala kostnaden uppskattas till motsvarande 3 000 miljarder kronor, vilket bland annat ska finansieras av EU stora återhämtningsplan, skriver Bloomberg News.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]