Foto: Proptech Sweden.
Publicerat 4 juni, 2020

Nu kommer proptech-revolutionen

Coronakrisen har gjort att många människor lever och arbetar på andra sätt än tidigare, vilket ökat efterfrågan av nya typer av tjänster och lösningar. Kan en pandemi innebära det stora lyftet för proptech – fastighetsteknologi?

Proptech kommer från engelskans property technologies (fastighetsteknologi) och är, enkelt uttryckt, en digital utveckling av en fastighetsägares affär. Det handlar om alltifrån uthyrning och förvaltning till drift och visualisering. Proptech har varit ett modeord i flera år, men har ännu inte riktigt slagit igenom. Enligt Roger Tofft, initiativtagare och vd för medlemsorganisationen Proptech Sweden, har orsaken hittills varit brist på kunskap.

– I alla andra branscher är alltid kunden i centrum, men i fastighetsbranschen är det ofta transaktioner och tillgångar som är det viktigaste, säger han. 

[ Annons ]

Och det är just i synen på kundens behov det nu börjar ske ett skifte. Under coronakrisen har fastighetsägare mer eller mindre tvingats till att flytta fokus, när hyresgäster börjar kräva helt andra saker än tidigare.

– Om vi jämför alla diskussioner jag har haft genom åren, jämfört med nu, så upplever vi en liten raketeffekt. Det som tidigare skulle ha tagit tio år i kommunikationen mellan techbolagen och fastighetsägaren nu kanske sker på två år. Det beror mycket på att fastighetsägare nu tvingas att fokusera på de som hyr snarare än på själva fastigheten, säger Roger Tofft.

Det tog inte lång tid efter att corona slog till innan företag verksamma i proptechbranschen märkte av en ökning av förfrågningar på smarta lösningar, vilket Roger Tofft naturligtvis välkomnar. Han menar att det är viktigt att agera i stället för att reagera. Kontor måste anpassas tekniskt till det nya sättet att arbeta, samtidigt som man måste förbereda sig på att de anställda snart kanske kommer att återvända till sina arbetsplatser. En lösning som Roger Tofft anser tydligt skulle hjälpa till gällande covid-19 är möjligheten att boka din tid på arbetet, alltså att man sätter en limit på antal anställda som får komma in till kontoret och att man enbart kan boka platser med utrymme mellan varandra. 

– Personalen kanske fortfarande är lite ängslig över att återvända till jobbet, och då måste man få bukt med flaskhalsar som in- och utpassage och hissar, men även hur många som ska vara på kontoret samtidigt och hur tätt vi ska sitta. Det här ska inte kräva handpåläggning, utan ska kunna göras med fastighetsteknologi. Vi måste vara beredda på en andra coronavåg, och då måste de här sakerna vara på plats, så att vi inte ställs inför samma situation igen. 

När det kommer till hotellbranschen så ser Roger Tofft tydligt att utdelningar ”nyckel” måste ske digitalt till telefonen. 

– Ska folk våga bo på hotell igen så måste man investera sig ut ur det här. Att stå i kö för in och utcheck är inget alternativ för oss just nu, här ser vi att våra Community medlemmar kan hjälpa till väldigt mycket och snabbt. Vi har en fantastisk möjlighet att börja om och nå våra mål hållbarhetsmål nu, låt oss inte missa chansen, säger han.

Men har Sveriges fastighetsägare den kunskap som krävs för proptech? För att kunna göra relevanta beställningar så måste man förstå såväl behov som teknik, enligt Roger Tofft. Och han är aningen skeptisk och misstänker att fastighetsägare generellt har en lång väg att vandra.

– Idag läggs ansvaret för fastighetsteknologi inte sällan över på it-chefer, som ofta saknar kunskap om fastigheter. Sen har du en ledning som kan fastighetsfrågor men saknar kunskap om teknologi. Då är det klart att dessa företag har en lite längre väg att gå. Men viktigaste att tänka på är att man inte ska digitalisera för sakens skull, utan det ska ske med kunden i fokus.

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]