Nu skärps energikraven ytterligare ett snäpp. När de nya byggreglerna träder i kraft den 1 mars 2015 har energikraven för flerbostadshus och lokaler skärpts med 10 procent.
Publicerat 2 mars, 2015

Nu kommer ännu strängare energikrav

Nu skärps energikraven ytterligare ett snäpp. När de nya byggreglerna träder i kraft den 1 mars 2015 har energikraven för flerbostadshus och lokaler skärpts med 10 procent.

Utöver de skärpta kraven införs en fjärde klimatzon samtidigt som det införs lättnader för flerbostadshus med små lägenheter och för småhus/byggnader upp till 50 kvadratmeter. Syftet är att underlätta byggandet av framför allt studentbostäder.

[ Annons ]

– Fastighetsägarna välkomnar skärpningen av energihushållningskraven för nya byggnader. Vi har dock efterlyst en kompletterande konsekvensutredning som omfattar inverkan av ändringarna på befintliga byggnader i samband med större ombyggnad eller ändring av byggnad. Det säger Yogesh Kumar, miljöchef på Fastighetsägarna Sverige.

Yogesh Kumar menar att det kan vara motiverat att särskilja energihushållningskraven för befintliga byggnader jämfört med kraven för nya byggnader i den fortsatta revideringen av energikraven.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]