[ Annons ]

Fortifikationsverket är Sveriges största fastighetsägare och har idag till största delen Försvarsmakten som kund. Nu föreslår regeringens utredare Sten Olsson att Fortifikationsverket läggs ned och att fastighetsbeståndet överförs till andra myndigheter och bolag.
Publicerat 7 april, 2011

Nu kan Sveriges största fastighetsägare försvinna

Fortifikationsverket är Sveriges största fastighetsägare och har idag till största delen Försvarsmakten som kund. Nu föreslår regeringens utredare Sten Olsson att Fortifikationsverket läggs ned och att fastighetsbeståndet överförs till andra myndigheter och bolag.

[ Annons ]

Försvarsmakten har också andra försvarsnära verksamheter som kunder, samt civila kunder som har behov av att skydda ekonomiska och andra värden som exempelvis dataservrar.

Förslaget innebär att de fastigheter som Försvarsmakten hyr idag fördelas så att det öppna beståndet (med flygplatser, hamnar, ledningsplatser, specialbyggnader och kontorslokaler mm) läggs samman i bolag tillsammans med Specialfastigheter, att det slutna – hemliga – beståndet överförs till Försvarsmakten, att alla statliga byggnadsminnen (SBM) – cirka 300 byggnader – överförs till Statens Fastighetsverk.

Försvarsmakten kommer också att uppmanas att gå igenom sitt fastighetsbehov för att snabbt kunna avveckla de fastigheter som det inte finns behov av.

Det är också föreslaget att en organisationskommitté ska se över hur man ska organisera verksamheterna. Någon tidsplan för ett eventuellt genomförande av förslaget kunde inte utredaren lämna.

Fortifikationsverket ska nu gå igenom utredarens förslag, analysera innehållet och titta på konsekvenser.

– Fortifikationsverket kommer bland annat att titta på vad staten vinner på utredningens förslag, säger Fortifikationsverkets generaldirektör Lena Jönsson. Vi ska analysera om det är bra för Fortifikationsverkets kunder och vi måste också se på förslaget utifrån skydd och säkerhet i både militärt och civilt hänseende.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]