På torsdagen invigdes den första solcellsdrivna laddstationen för bilar i Stockholms innerstad. Överskottsel som inte går åt till tankning används till fastighetsdrift på KTH:s Campus.
Publicerat 27 mars, 2014

Nu kan Stockholmarna tanka solel i innerstan

På torsdagen invigdes den första solcellsdrivna laddstationen för bilar i Stockholms innerstad. Överskottsel som inte går åt till tankning används till fastighetsdrift på KTH:s Campus.

Akademiska Hus står bakom den första solcellsdrivna laddstationen för bilar i Stockholms innerstad. Stationen är placerad vid KTH Campus i Stockholm och invigdes på torsdagen av trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) och Akademiska Hus regiondirektör Sten Wetterblad, som gjorde den första provtankningen.

[ Annons ]

– Akademiska Hus vill vara med och utveckla framtidens hållbara campus. Att investera i lokalt förnybar energi, här i form av en solcellsdriven laddstation, är ett steg på vägen. Vi vill på detta sätt också premiera bilister på campus som väljer en miljövänlig elbil, säger Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus region Stockholm.

Laddstationen är ansluten till Akademiska Hus elnät på KTH Campus. Eventuell överskottsel från solcellsproduktionen används till fastigheternas drift när laddning inte sker. Skillnaden mellan uppmätt produktion och konsumtion ger underlag för hur mycket el som levereras till fastigheten. Motsvarande mängd kan sedan användas för laddning vid andra tillfällen.

Mellan 700 och 1000 mils bilkörning per år

  • Laddstationen, som är framtagen av företaget Solelia Greentech, har plats för två bilar.
  • Över respektive parkering finns ett sju kvadratmeter stort tak med solceller vilket ger en maxeffekt på ca 1kW och en årlig produktion på upp till 1200 kWh.
  • Det ger i storleksordningen 700 till 1000 mils bilkörning per år beroende på biltyp och körstil.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]