[ Annons ]

Under onsdagen den 5 december påbörjades hyresnämndens behandling av Stena Fastigheters hyreshöjningar och renovering av Pennygången i Göteborg. I samband med förhandlingarna på gick demonstrationer. På hyresgästföreningen tycker man att ärendet är sorgligt. "Vi vill hjälpa till att hitta den bästa lösningen för var och en" säger Stena Fastigheters vd Bengt Gustavsson.
Publicerat 6 december, 2012

Nu har förhandlingarna om Pennygången påbörjats

Under onsdagen den 5 december påbörjades hyresnämndens behandling av Stena Fastigheters hyreshöjningar och renovering av Pennygången i Göteborg. I samband med förhandlingarna på gick demonstrationer. På hyresgästföreningen tycker man att ärendet är sorgligt. "Vi vill hjälpa till att hitta den bästa lösningen för var och en" säger Stena Fastigheters vd Bengt Gustavsson.

Stena Fastigheter vill rusta upp Pennygången men för att göra omfattande renoveringar krävs samtliga hyresgästers godkännande och det har man inte fått. För att kunna genomföra upprustningarna har Stena Fastigheter vänt sig till hyresnämnden och nu har ärendet inletts.

[ Annons ]

– Det är verkligen sorgligt att Stena Fastigheter valt att gå den rättsliga vägen i stället för att inleda en dialog med sina hyresgäster och ge dem ett verkligt inflytande över processen, säger Anna Lönn Lundbäck, regionchef för Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Det är 11 hyresgäster som kallats till förhandlingarna i nämnden. Tre av dem var närvarande när förhandlingarna inleddes. På Stena Fastigheter, som fått flertalet av hyresgästernas godkännande, hoppas man på ett positivt besked.

– Våra förhoppningar är dels att kunna rusta upp Pennygången för att fortsatt vara ett attraktivt hyresboende under lång tid framöver och dels att vi ska kunna hjälpa varje familj som bor hos oss på Pennygången till bra lösningar. Vi har stor förståelse för att en omfattande upprustning kommer att innebära hyreshöjningar som kan bli kännbar för många hyresgäster och vi vill därför hjälpa till att hitta den bästa lösningen för var och en, säger Bengt Gustavsson, vd på Stena Fastigheter.

Ett exempel på lösning som Stena föreslår är en hyra som trappas upp under ett par år eller att man kan få flytta till en lägenhet som inte ska rustas upp förrän om 5 till 7 år.

Ända sedan Stena i våras presenterade sina renoveringsplaner har debatten varit intensiv. Vad kritiken framförallt gäller är omfattningen av renoveringen och de hyreshöjningar på över 60 procent som Stena Fastigheter aviserat.

När förhandlingarna startade höll hyresgäster från nätverken Pennygångens framtid och Rätten att bo kvar (Göteborg) en manifestation utanför lokalerna. Mellan 75 till 100 hyresgäster demonstrerade.

– Vi har stor förståelse för att åsikter uttrycks i samband med förändringar. Vi och de flesta av våra boende är helt överens om att en upprustning behövs. Det är detta Hyresnämnden ska ta ställning till. Några hyresgäster vill kunna påverka upprustningens omfattning mer än vad som är möjligt på Pennygången, säger Bengt Gustavsson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]