Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 24 mars, 2017

Nu har fler rätt till yrkesintroduktion

Precis som många andra branscher har fastighetsbranschen stora rekryteringsbehov. 

De kommande tio åren behöver vi anställa 11 000 nya medarbetare. Det beror dels på pensionsavgångar, dels på att företagen behöver anställa ny kompetens.

[ Annons ]

Eftersom utbildningssystemet bara täcker cirka 20 procent av behovet behöver arbetsgivare i branschen hitta andra sätt att rekrytera. Ett sätt kan vara att anställa genom yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktionen är en provanställning under 6 till 12 månader som innehåller utbildning minst 25 procent av arbetstiden. Lönen är 75 procent av lägstlönen på företaget. Genom att anställa en person i ett yrkesintroduktionsavtal har arbetsgivare chansen att lotsa in en ny medarbetare i företaget och samtidigt skräddarsy utbildning och arbete efter företagets behov.

Tidigare har yrkesintroduktionsavtalet endast gällt för ungdomar mellan 15 och 24 år. Men sedan januari i år kan arbetsgivare även anställa nyanlända samt personer som har fyllt 25 år men som varit arbetslösa i ett år.

Det företaget behöver göra är att utse en handledare som lotsar den anställde in i jobbet och fungerar som den anställdes stöd i det dagliga arbetet. Företaget får ett handledarstöd på 2 500 kronor per månad från Arbetsförmedlingen och får också ersättning för arbetsgivaravgiften för den som anställs enligt yrkesintroduktionsavtalet.

Yrkesintroduktionsavtalet gäller för

  • Ungdomar mellan 15–24 år som saknar erfarenhet av yrket.
  • Ungdomar mellan 15–24 år som har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod.
  • Fyllda 25 år och har varit arbetslös på heltid sedan 12 månader.
  • Ny i Sverige och har en pågående etableringsplan hos Arbetsförmedlingen enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
  • Ny i Sverige sedan max 36 månader och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller i vissa fall på grund av anknytning.
  • Ny i Sverige sedan 36 månader och har uppehållskort som anhörig till en EES-medborgare.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]