Publicerat 11 mars, 2019

Nu har fiskarna flyttat in i hos Stockholmshem

Målet med testanläggningen i Gröna Solberga är att utveckla ett koncept för odling av fisk och grönt i bostadsområden. Projektet drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem.

Tanken med Gröna Solberga är att ge företag möjlighet att testa sina gröna och hållbara innovationer mitt i ett bostadsområde. Projekt drivs av Stockholmshem och IVL Svenska Miljöinstitutet. Ett av de medverkande bolagen är Kretsloppsbolaget som i dagarna fått igång sin testanläggning för akvaponik.

[ Annons ]

– Vårt företag har hållit på med hydroponisk odling, det vill säga växtodling i vatten, i flera år. Att vara med i projektet Gröna Solberga öppnar möjligheter för vår del. Vi hoppas naturligtvis att fler bostadsbolag, byggföretag och kommuner ska bli intresserade, säger Torbjörn Frisö.

Här har man byggt ut kretsloppet. Vattnet pumpas från fisktankarna till växtbäddarna för att därefter pumpas tillbaka till fisktankarna. Vad som behöver tillsättas är föda till fisken. Fiskens oätna föda samt avföring blir till näring för växterna.

Kretsloppsbolaget kommer att ordna workshops för de boende i Solberga. Förhoppningen är att intresset ska öka för vattenodling av växter i kombination med fiskodling.

– Vi menar att stadsodling är en social företeelse och borde engagera de boende i ett område. Vi tänker oss att vi kan sätta upp anläggningar och se till att de kommer igång, men sen bör några eldsjälar bland de boende ta över och driva anläggningarna vidare, säger Torbjörn Frisö.

Fiskarna på plats är av arten Niltilapia som härstammar från Afrika. De lever vegetariskt, våra vanliga matfiskar, som gös och abborre, är svårare att odla då de är rovfiskar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]