[ Annons ]

Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog arbetar gemensamt utveckla regeringens politik för gestaltad livsmiljö och hållbara städer. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Publicerat 22 februari, 2018

Nu finns en ny nationell arkitekturpolicy

Ut med det gamla och in med det nya. Nu finns ett nytt nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design. Hållbarhet och jämlikhet är i fokus.

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

[ Annons ]

Så lyder deklarationen för en ny samlad nationell arkitekturpolicy som regeringen idag formulerat. Den finns nerskriven i propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110). Exakt hur den ska tolkas blir förstås upp till varje stadsplanerare och stadsbyggnadsnämnd att tolka, men grundfilosofin är att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
  • det offentliga agerar förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

–  Vi ger arkitekturen sin självklara plats i samhällsbygget. Arkitekter, designers och formgivare får nu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans för våra gemensamma miljöer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en kommentar.

– Det byggs som aldrig förr i Sverige, då är det än viktigare att arkitektur, form och design kan hänga ihop för att utveckla våra samhällen i en god riktning, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Utmaningen blir som det konstateras i propositionen att bygga rationellt, kostnadseffektivt och i stora serier samtidigt som det ska vara hög arkitektonisk kvalitet och goda och väl gestaltade livsmiljöer för nutida och kommande generationer.

Läs mer:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/nytt-nationellt-mal-for-arkitektur–form–och-designpolitiken

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]