Foto: Shutterstock
Publicerat 22 november, 2016

Nu får Stockholm använda effektivt råttgift

Råttorna är nu så många att de utgör en fara för folkhälsan. Därför ger nu Kemikalieinspektionen Stockholms stad dispens för att åter använda ett mer effektivt bekämpningsmedel.

Stockholm har i år drabbats av en bokstavlig råttinvasion. Fastighetstidningen har tidigare rapporterat om problemen som blivit följden av att staden inte längre kunnat använda det gift som sprutas ner i råttornas gångar. Här hittar du också goda råd vad du som fastighetsägare kan göra för att förebygga råttor.

[ Annons ]

En mild vinter med påföljande varm sommar och höst har dessutom medfört att det funnits mycket föda att tillgå.

Nu har i alla fall problemet blivit så allvarligt att Kemikalieinspektionen gett Stockholms stad dispens för att åter använda bekämpningsmedlet Racumin. Dispensen gäller i 180 dagar och medlet får bara spridas av behörig personal.

Dessutom ska staden vidta en rad andra åtgärder. Som att byta ut gamla papperskorgar och beskära buskage som är attraktiva boendemiljöer för råttorna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]