[ Annons ]

Idag togs det första spadtaget till Vasamuseets om- och tillbyggnad på Galärvarvet i Stockholm. När tillbyggnaden står klar 2013 ska Vasamuseet kunna rymma 2 000 besökare samtidigt, att jämföra med dagens 1 600.
Publicerat 12 september, 2011

Nu byggs Vasamuseet om

Idag togs det första spadtaget till Vasamuseets om- och tillbyggnad på Galärvarvet i Stockholm. När tillbyggnaden står klar 2013 ska Vasamuseet kunna rymma 2 000 besökare samtidigt, att jämföra med dagens 1 600.

När Vasamuseet byggdes för 20 år sedan dimensionerades museet för 600 000-700 000 besökare per år. Sedan öppnandet 1990 har museets besökssiffra stigit och ligger de senaste åren på över 1,1 miljon. En tillbyggnad kommer ge möjlighet att ta hand om det ökade publiktrycket.

[ Annons ]

– Vasamuseet är en av Sveriges främsta besöksattraktioner för utlandsturisterna. Det är viktigt att satsningar görs för att museet ska hålla fortsatt hög kvalitet och kunna vara en del i stockholmsregionens utveckling. Museet är också ett bra exempel på hur intresset för vårt kulturarv kan väckas hos många barn och unga, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Statens fastighetsverk har tillsammans med Statens maritima museer arbetat fram förslaget till den nya byggnaden som kommer att bli på ca 1 600 kvm i ett plan. För att tillbyggnaden ska ha största möjliga samstämmighet med det befintliga museet, har arkitektuppdraget gått till ursprungsarkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck med stöd av Berg Arkitektkontor.

– Eftersom Vasamuseet redan har ett starkt uttryck, en unik och uppskattad arkitektur, har tillbyggnaden fått en mer lågmäld form. Månsson Dahlbäck har ritat en byggnad som löser många viktiga funktionsbehov på ett estetiskt tilltalande sätt. Det är glädjande att tillbyggnaden – som kommer att göra ett fantastiskt museum ännu bättre – nu är igång, säger Thomas Norell, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Tillbyggnadens fasad kommer att kläs med träpanel, behandlad med slamfärg och trätjära huvudsakligen i rött och svart. Färgsättningen ansluter till det befintliga museets kulörer inspirerade av äldre träbåtars mustiga färger.

Den nya byggnaden kommer att rymma en hall för tillfälliga utställningar, ny butik, serviceutrymmen för publik och en ny entréhall med bättre utrymme för besöksgrupper – allt med bättre tillgänglighet för att tillmötesgå alla besökare oavsett funktionsmöjligheter.

– Den här dagen är efterlängtad, behovet av en utbyggnad är stor. Våra besökare är mycket nöjda, men under högsäsong blir det trångt. I framtiden kommer vi att kunna möta publiktrycket bättre, säger Robert Olsson, chef för Statens maritima museer där Vasamuseet ingår.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]